Perehdytys tulkkauspalveluun

Perehdytys on tarkoitettu sekä uusille että palvelua aiemmin käyttäneille asiakkaille. Perehdytyksessä voi olla mukana asiakkaan lähiomainen, yhteyshenkilö, avustaja tai esimerkiksi puheterapeutti.

Tulkkauspalvelun tuottaja vastaa siitä, että asiakkaan perehdyttää tulkki, joka tuntee perehdytysprosessin ja perehdytysmateriaalin. VATU-keskus välittää tulkit perehdytystilaisuuteen.

Tulkit ottavat perehdytykseen mukaansa:

Perehdytys on kuvattu tarkemmin Palvelukuvauksessa (pdf, kohta 11).