Ennakonpidätys yksityisen hoidon tuesta

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan ennakonpidätys riippuu siitä, onko tuottaja Verohallinnon ylläpitämässä ennakkoperintärekisterissä.

Jos varhaiskasvatuksen tuottaja on ennakkoperintärekisterissä, Kela saa tiedon Verohallinnosta eikä tee ennakonpidätystä yksityisen hoidon tuesta.

Jos varhaiskasvatuksen tuottaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, Kela tekee ennakonpidätyksen maksamastaan yksityisen hoidon tuesta. Ennakonpidätys tapahtuu sen mukaan, onko varhaiskasvatuksen tuottaja

 • yksityishenkilö, jota koskee henkilön verotus (työsopimussuhteinen hoitaja tai perhepäivähoitaja)
 • yhteisö tai yritys, jota koskee yhteisön verotus (yksityinen päiväkoti, yksityinen ryhmäperhepäiväkoti, toiminimellä yrittäjänä toimiva perhepäivähoitaja).

Ennakonpidätys yksityiselle päiväkodille tai ryhmäperhepäiväkodille

Jos päiväkoti on ennakkoperintärekisterissä, Kela ei tee ennakonpidätystä. Jos päiväkoti ei ole ennakkoperintärekisterissä, Kela tekee yksityisen hoidon tuen maksamisen yhteydessä tuesta 13 % ennakonpidätyksen. Sama menettely koskee myös ryhmäperhepäiväkotia tai perhepäivähoitajaa, jos kyseessä on yritystoiminta.

Ennakonpidätys työsopimussuhteiselle hoitajalle tai perhepäivähoitajalle

Jos toiminimellä toimiva perhepäivähoitaja on ennakkoperintärekisterissä, Kela ei tee ennakonpidätystä. Jos perhepäivähoitaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, Kela saa tiedon hänen veroprosentistaan Verohallinnosta. Sama koskee työsopimussuhteista hoitajaa, joka on yksityishenkilönä työsuhteessa perheeseen.

Jos hoitaja ei pyydä Verohallinnosta muutosta veroprosenttiinsa, hänen ei tarvitse toimittaa Kelaan verokorttia.

Jos hoitaja pyytää Verohallinnosta muutoksen veroprosenttiinsa, hänen pitää toimittaa Kelaan muutosverokortti. Muutosverokortti voi olla

 • työkorvausta varten
 • yksityisen hoidon tukea varten
 • palkkaa varten.

Toimita oikeanlainen verokortti

Älä toimita Kelaan tässä yhteydessä muutosverokorttia, joka on tarkoitettu sosiaalietuutta varten. Se ei liity palkan tai työkorvauksen maksamiseen. Lapsen hoitajalle kyse on palkasta tai työkorvauksesta, vaikka perheelle yksityisen hoidon tuki on sosiaalietuus.

Jos muutosverokortti on palkkaa varten, mukaan pitää liittää saate, jossa kerrotaan, että

 • lähettäjä on yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja
 • muutosverokortti on yksityisen hoidon tukea varten.

Muutosverokortin tai kopion siitä voi toimittaa postitse Kelan vakuutuspiiriin. Katso vakuutuspiirien postiosoitteet.

Perhe työnantajana

Jos perhe on palkannut työsopimussuhteisen hoitajan, perheen on

 • toimitettava ennakonpidätys maksamastaan palkasta
 • perittävä sosiaaliturvamaksut hoitajan koko palkasta (myös Kelan maksamasta osuudesta)
 • tehtävä tulorekisteriin ilmoitus maksamastaan palkasta
 • järjestettävä työterveyshuolto palkkaamalleen hoitajalle
 • perittävä muut lakisääteiset maksut.

Lue lisää