Tarkenne suorakorvaukseen eli poikkeuslupa Kelasta

Apteekkitiedote 12/2020

Kela voi antaa erityisistä syistä asiakkaalle poikkeusluvan suorakorvaukseen sellaisiin tilanteisiin, joissa suorakorvaaminen ei normaalisti olisi mahdollista. Poikkeuslupa voidaan jatkossa välittää Kelasta apteekeille reaaliaikaisesti sähköisin järjestelmin eli asiakaskohtaisella tarkenteella suorakorvaukseen.

Kun Kela antaa asiakkaalle poikkeusluvan, välittyy tarkenne suorakorvaukseen heti kaikille apteekeille suorakorvaustietojen kyselypalvelun kautta. Tarkenteesta käy ilmi, mitä valmistetta poikkeuslupa koskee sekä tiedot poikkeusluvan sisällöstä ja voimassaoloajasta.

Tarkenteita voidaan antaa seuraavissa tilanteissa:

  1. Ulkomaanmatkan vuoksi toimitettavat lääkkeet (yli 1 kk/yli 3kk lääkemäärä tai ennenaikainen toimitus)
  2. Kalliita lääkkeitä koskeva poikkeuslupa
  3. Erityislupavalmiste, jonka korvattavuus selvitetään asiakaskohtaisesti Kelasta.

Lisätietoja edellä mainituista tarkenteista löydät voimassa olevista Apteekkien SV-ohjeista.

Ennen poikkeusluvan antamista Kela selvittää asiakkaan tilannetta ja edellytyksiä saada poikkeuslupa. Poikkeusluvan käsittely Kelassa käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta. Erityislupavalmisteiden kohdalla myös apteekkien yhteydenotto on mahdollinen. Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimitse ja palvelupisteissä (www.kela.fi/yhteystiedot).

Jos asiakkaalla on Kelan myöntämä voimassa oleva perustoimeentulotuen maksusitoumus, kyselypalvelusta ei välitetä apteekille asiakkaan tarkennetta suorakorvaukseen. Tällöin apteekki noudattaa maksusitoumusten tietoja ja rajauksia.

Suorakorvaustietojen kyselypalvelun kautta välitettävät tarkenteet otetaan Kelassa käyttöön kesän aikana. Kela on aiemminkin myöntänyt poikkeuslupia ja niistä on ilmoitettu apteekille joko puhelimitse (esim. ulkomaanmatkan vuoksi toimitettavat lääkkeet) tai asiakaskirjeellä (esim. kalliiden lääkkeiden poikkeuslupa). Apteekille annettuja suullisia lupia ja asiakaskirjeitä voi edelleen käyttää, vaikka poikkeuslupien antaminen kyselypalvelun kautta tulee mahdolliseksi.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä