Markkinaoikeus on kumonnut osan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankintapäätöksistä

Markkinaoikeus on kumonnut osan Kelan hankintapäätöksistä vammaisten tulkkauspalvelussa. Markkinaoikeuden ratkaisulla ei ole välittömiä vaikutuksia tulkkauspalveluun, ja asiakkaat voivat tilata tulkkeja tavalliseen tapaan.

Markkinaoikeus on helmikuussa 2022 kumonnut Kelan hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Uudenmaan, Läntisen ja Keskisen hankinta-alueilla. Lisäksi markkinaoikeus kumosi Pohjoisen hankinta-alueen päätöksen osittain.

Itäiselle ja Pohjanmaan hankinta-alueille markkinaoikeuden ratkaisulla ei ole vaikutusta, koska näistä hankintapäätöksistä ei aikanaan valitettu.

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut Kelan menetelleen hankintasäännösten vastaisesti tulkkien rekrytointisuunnitelmia koskevan vertailuperusteen osalta. Muilta osin Kelan hankintapäätöksissä ei ollut moitittavaa.

Kela perehtyy markkinaoikeuden päätökseen tarkemmin ja päättää sen jälkeen jatkotoimista. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lue lisää