Tiesitkö, että..

Vuonna 2019 vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua käytti 3 385 henkilöä. Tulkkaustilauksia tehtiin 174 000, eli 6 % enemmän kuin 2018.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kela järjestää tulkkauspalvelua henkilöille, joilla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Tulkkausta voi saada työssä käymiseen, opintoihin, asiointiin ja harrastuksiin.

Kela myöntää oikeuden palveluun ja etsii asiakkaalle kuhunkin tilanteeseen sopivan tulkin. Tulkkauksen hoitavat Kelan yhteistyökumppaneina toimivat palveluntuottajat.

Tulkkauspalveluhakemusten ratkaisu ja tulkkien välitys on keskitetty Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen (VATU-keskus). Se sijaitsee Turussa ja palvelee asiakkaita ympäri Suomen.

Keskus toimii myös Kelan palvelupisteiden, asiakkaiden ja yhteistyötahojen neuvonta- ja ohjausyksikkönä.

Lue lisää