Ruokapalveluiden kilpailutus

Ruokapalveluiden kilpailuttamisella on merkittävä vaikutus ruoan ravitsemuksellisen laadun toteutumiseen. Korkeakouluopiskelijoiden ruokapalveluita hankittaessa on noudatettava korkeakouluruokailun periaatteita koskevassa korkeakouluopiskelijoiden ruokailu suosituksessa (1.2.2016) esiteltyjä ravitsemuksellisen laadun kriteerejä ja valtioneuvoston asetusta korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista (54/2012).

Ruoan ravitsemuksellinen laatu

Valtioneuvoston asetuksen (54/2012) mukaan yhtenä ateriatuen myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija-ateria täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset. Ruoan ravitsemuksellisen laadun kriteerit on esitelty korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksessa. Asetuksen mukaan opiskelija-ateria on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan lisäksi juoman, salaatin, leivän ja levitteen.  

Ateriatarjonta

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen mukaan ravintolassa tulee olla tarjolla vähintään kaksi perushintaista opiskelija-ateriaa. Jos ravintolassa halutaan tarjota kalliimmista raaka-aineista valmistettua erikoisannosta, tulee lisäksi olla tarjolla vähintään kaksi perushintaista opiskelija-ateriaa. Suosituksen mukaista kalaruokaa tulee olla tarjolla vähintään kaksi kertaa viikossa. Suosituksen mukaisista kalaruoista vähintään toisen tulee olla perushintainen. Pääruokien kierron tulee olla vähintään 4 viikkoa. Tarkemmat tiedot suosituksen mukaisten aterioiden määristä, aterian muiden osien kriteereistä, malliaterian kuvaamisesta, suosituksen mukaisten aterioiden merkitsemisestä ja ravitsemuslaadun kriteerien toteutumisen seurannasta löytyvät suosituksen sivuilta 21-27 ja sivuilta 51-52.  

Hinnoittelu

Aterioiden hinnoittelun tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa (54/2012) määriteltyjä hintarajoja. Tällä hetkellä opiskelija-aterian enimmäishinta on 4,54 euroa, josta ateriatuen 1,94 vähentämisen jälkeen jää korkeakouluopiskelijan maksettavaksi enintään 2,60 euroa. Kalliimmista raaka-aineista valmistetun erikoisannoksen vähimmäishinta on asetuksen mukaan vähintään 5,69 euroa ja enintään 6,89 euroa. Ateriatuen 1,94 euroa vähentämisen jälkeen korkeakouluopiskelijan maksettavaksi jää erikoisannoksesta 3,75 - 4,95 euroa. Alennus koskee vain ravintolassa syötyjä opiskelija-aterioita.  

Valtioneuvoston asetuksen (54/2012) mukaan opiskelija-aterian alentamaton hinta ei saa ylittää ravintolan muilta asiakkailta samanlaisesta ateriakokonaisuudesta perittävää arvonlisäverotonta hintaa.

Jos oppilaitoksessa järjestetään sekä korkeakouluopetusta että toisen asteen opetusta, ei korkeakouluopiskelijoiden aterian alentamaton hinta saa olla toisen asteen opiskelijoiden aterian laskennallista hintaa korkeampi. Jos toisen asteen opiskelijoiden aterian laskennallinen hinta on esimerkiksi 4,00 euroa, ei korkeakouluopiskelijoiden aterian alentamaton hinta (korkeakouluopiskelijan maksama hinta + ateriatuen määrä) voi olla tätä korkeampi.

Henkilöstön aterioiden hinnoittelussa tulee noudattaa lainsäädännöstä poiketen Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosaston 20.12.2012 antamaa ohjetta, jonka mukaan opiskelija-ateriaa vastaavan henkilökunnan aterian arvonlisäverollisen myyntihinnan tulee olla vähintään 7,1 % korkeampi kuin opiskelija-aterian alentamaton hinta. Ohje on annettu, koska ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeus koskee vain verollista myyntiä, kun taas myynnissä opiskelijoille ostojen vero jää hankintakustannukseksi.

Tilakustannukset

Korkeakouluopiskelijoiden aterian enimmäishinta on asetuksessa mitoitettu sellaiselle tasolle, ettei ravintolanpitäjällä ole tila- tai kiinteiden laitteiden kustannuksia. Vakiintuneen käytännön mukaisesti korkeakoulut ovat rahoittaneet opiskelijaruokailuun tarvittavat tilat ja kiinteät laitteet ja antaneet ne ravintolanpitäjän käyttöön maksutta.

Tilakustannuksiin ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin tarkoitettua ylimääräistä avustusta voidaan asetuksen mukaan myöntää vain muualla kuin korkeakoulun tai sen ylläpitäjän hallinnassa olevissa tai omistamissa tiloissa sijaitsevien opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin.  Ylimääräisellä avustuksella ei ole tarkoitus korvata käytettävissä olevaa muuta julkista rahoitusta.