Säädökset, ohjeet ja termit | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Säädökset, ohjeet ja termit

Kelan toimialaan liittyvät keskeiset säädökset löytyvät ajantasaisina oikeusministeriön maksuttomasta Finlex-palvelusta.

Kelan etuusohjeet ovat ohjeita siitä, miten lakia tulkitaan. Niitä käytetään Kelassa apuna etuushakemusten ratkaisemisessa ja asiakkaiden neuvonnassa. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti Kelan ja yhteistyötahojen käyttöön.

Sosiaaliset oikeudet kattavat yhtäältä Suomessa perustuslailla ja sosiaalilainsäädännöllä turvatut oikeudet sekä olemassa olevat tavat hakea muutosta päätökseen. Toisaalta ne kattavat myös kansainväliset sosiaaliset ihmisoikeudet ja niiden valvontamekanismit.

Kelan termit (Kelan terminologinen sanasto) esittelee määritelmineen n. 506 termiä, jotka koskevat kaikkia Kelan hoitamia etuuksia. Kustakin termistä on myös ruotsinkielinen vastine.

Sivu päivitetty 24.3.2023

Mitä mieltä olet sivusta?