Säde- ja sytostaattihoito

Sädehoitona korvataan ulkoista ja kudoksensisäistä sädehoitoa sekä annossuunnittelua varten tehdyt radiologiset tutkimukset. Muut annossuunnittelusta perittävät maksut sisältyvät sädehoidon taksaan.

Sytostaattihoitona korvataan laskimon sisäisesti annetun sytostaattihoidon kustannuksia. Taksaan sisältyvät infuusion aloittamisesta ja hoidon aikaisesta seurannasta aiheutuvat kustannukset.