Sairaanhoito

Työnantaja voi lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja. Työnantaja ja palveluntuottaja määrittelevät työterveyshuollon sairaanhoidon sisällön työterveyshuoltosopimuksessa. Palveluiden järjestämisestä sovitaan saman palveluntuottajan kanssa, jolta hankitaan ehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Yleensä sairaanhoitoon kuuluu

  • työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito
  • tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
  • työterveyshuollon asiantuntijoiden ja erikoislääkäreiden konsultaatiot työkyvyn tai hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi, siten että hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä.

Kela voi korvata sairaanhoidon kustannuksia, kun sairaanhoito on työntekijöille maksutonta, ja se järjestetään kaikille työntekijöille.

(Työterveyshuoltolaki 14 §)