Korvauksen hakeminen

Sairaanhoitokorvauksia voi hakea Kelasta

  • asiakas
  • terveydenhuollon palvelujen tuottaja suorakorvaussopimuksen perusteella
  • yhteisöasiakas, esimerkiksi sosiaalihuollon toimielin

Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava Kelasta 6 kuukauden kuluessa maksamisesta. Jos maksu on peritty etukäteen, korvausta voi hakea vasta kun hoito on annettu. Työpaikkakassan jäsenet voivat hakevat korvausta myös työpaikkakassastaan.

Suorakorvausmenettelyssä korvauksen hakuaika on 6 kuukautta palvelun antamisesta.

Korvausta haetaan lomakkeella SV 127,  Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset.

Lomakkeita voi tilata sähköpostitse lomakevarasto@kela.fi.

Asiakas

Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten asiakkaan tulee esittää Kelalle hoidon antajan selvitys tehdyistä tutkimuksista tai annetusta hoidosta. Selvitykset annetaan Kelan lomakkeilla. Näiden lomakkeiden sijaan voidaan käyttää myös muita lomakkeita, jotka Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö on hyväksynyt.  

Terveydenhuollon palveluntuottaja

Terveydenhuollon palveluntuottajat, jotka ovat tehneet Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä, voivat hakea sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

Työnantaja

Työnantajan järjestämät ja maksamat työterveyshuollonpalvelut eivät ole sairaanhoitovakuutuksesta korvattavia kustannuksia. Nämä kustannukset korvataan vain työterveyshuollon kustannuksina.

Jos työnantaja maksaa työntekijöille lisä- tai henkilöstöetuutena sairaanhoidon palveluita, esimerkiksi hammashoitoa, voidaan nämä kustannukset korvata sairaanhoitovakuutuksesta. Korvaus voidaan maksaa suorakorvausmenettelyllä suoraan työntekijälle, jos työntekijä maksaa ensin itse omavastuuosuuden. Tämän jälkeen työntekijä hakee mahdollisen lisäetuuden työnantajalta.

Työnantajalla ei ole suorakorvausoikeutta. Jos työntekijä ei ole saanut suorakorvausta ja työnantaja haluaa maksaa lisäetuutena sairaanhoitokustannuksia, voi työnantaja hakea näistä kustannuksista korvausta työntekijän antaman yksilöidyn valtakirjan perusteella SV131-tilitysmenettelyllä.

Asiakas näkee sairaanhoitokorvaustietonsa asiointipalvelusta

Kelan asiointipalvelussa asiakas voi katsoa, paljonko hän on saanut Kelasta korvauksia sairaanhoidosta.

Sairaanhoitokorvausten tiedoissa näkyvät kaikki korvaukset, jotka on maksettu asiakkaalle itselleen tai muulle maksun saajalle, esimerkiksi suorakorvauksena terveydenhuollon palvelujen tuottajalle. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Lue lisää