Korvauskäytäntöjä

Kelassa toimii sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu lakiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sairausvakuutukseen liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä ja antaa suosituksia niiden sairausvakuutuskorvattavuudesta.

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta on ottanut kantaa seuraavien toimenpiteiden korvauskäytäntöihin:

Lue lisää