Sairauspäivärahan määrä työntekijälle

Jos työkyvyttömyytesi alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida vuonna 2020 alkavan sairauspäivärahasi määrän laskurilla.

Palkkatulot

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.   

 

 

Esimerkki

Lääkäri on todennut Matin työkyvyttömäksi 14.4.2020 alkaen Tarkastelujakso on 1.3.2019–29.2.2020. Tältä ajalta Matti on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Sairauspäivärahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

*) Vuositulosta tehdään 9,58 %:n vakuutusmaksuvähennys.

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Voit tarkistaa työnantajasi ilmoittamat tiedot tulorekisteri.fi-sivustolla. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Jos tulotiedoissasi on mielestäsi puutteita tai virheitä, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Et voi itse muuttaa tulorekisterin tietoja

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan.