Sairauspäivärahan määrä työntekijälle

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos työkyvyttömyytesi alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahasi määrä ja päivärahakauden kesto laskurilla.

Laskuriin

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 saakka

Sairauspäivärahasi määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos työkyvyttömyys alkaa vuonna 2018, sairauspäivärahamäärä perustuu vuoden 2016 työtuloihin, jotka on tarkistettu työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Työtuloja ovat palkkatulot ja esimerkiksi luontaisetuudet ja lomaraha. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Sairauspäivärahasi määrä voi perustua myös sairastumistasi edeltävän 6 kuukauden työtuloihin, jotka kerrotaan kahdella. Niistä vähennetään työmatkakustannukset ja muut tulonhankkimiskustannukset. Jos 6 kuukauden työtulojen mukaan laskettu vuotuinen työtulo on 20 % suurempi kuin verotuksen mukainen työtulo, sairauspäiväraha määräytyy sen mukaan. Verotuksen mukainen vuotuinen työtulo tarkistetaan palkkakertoimella.

Jos sinulla on useampia töitä ja olet sairautesi vuoksi pois vain jostakin työstäsi, esitä työtulot vain tästä työstä. Työstä poissaolosta aiheutunut ansionmenetys määritellään työkyvyttömyyttä edeltävien 6 kuukauden työtulojen perusteella, jotka kerrotaan kahdella. Työ-ja virkasuhteessa saaduista työtuloista vähennetään laskennalliset 5 %:n suuruiset tulonhankkimiskulut ja tehdään    vakuutusmaksuvähennys.

Jos olet alle 68-vuotias ja teet työtä eläkkeellä ollessasi, sairauspäivärahasi määrä perustuu eläkeaikana ansaittujen työtulojen määrään.