Sairauspäivärahan määrä yrittäjälle

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos työkyvyttömyytesi alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020.

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 saakka

Yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy verotuksessa todetun työtulon tai yrittäjän viimeaikaisten työtulojen mukaan.

Jos sinulla on jo verovuonna ollut yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus, sairauspäivärahasi määräytyy eläkelaitoksen vahvistaman YEL- tai MYEL-työtulon perusteella. Vuonna 2019 alkavan sairauspäivärahan perusteena on vuoden 2017 keskimääräinen YEL- tai MYEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Päivärahasi voi perustua myös sairastumistasi edeltäneen 6 kuukauden YEL- tai MYEL-työtuloon, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin vuoden 2017 verotuksessa todettu työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Jos sinulla on pakollinen tai vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus, päivärahasi määrä lasketaan YEL- tai MYEL-vakuutuksesi mukaisista työtuloista. Et voi itse valita, esitätkö 6 kuukauden tuloiksesi eläkevakuutuksen vahvistaman työtulon vai omasta yritystoiminnasta saamasi ansio- tai palkkatulot. Päivärahan perusteena olevana tulona käytetään ainoastaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtuloa.

Laskurit

Arvioi sairauspäivärahasi määrä laskurilla.

Laskuriin

Jos sinulla on useampia töitä ja olet sairautesi vuoksi pois vain jostakin työstäsi, esitä työtulot vain tästä työstä. Työstä poissaolosta aiheutunut ansionmenetys määritellään työkyvyttömyyttä edeltävien 6 kuukauden työtulojen perusteella, jotka kerrotaan kahdella. Yrittäjän ansionmenetys määritellään kuuden kuukauden YEL-/ MYEL-työtulojen perusteella. Jos et ole YEL-tai MYEL-vakuuttamisvelvollinen, perusteena voidaan käyttää elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Yrittäjätoiminta ja palkkatyö

Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrää laskettaessa huomioidaan sekä palkkatulo että yrittäjätulo. Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä ja vakuutuksesi on voimassa sairauspäivärahakaudella, päiväraha jaetaan sinun ja työnantajasi kesken YEL- tai MYEL-työtulon ja palkan suhteen mukaisesti.

Jos YEL- tai MYEL-vakuutuksesi päättyy työkyvyttömyyden alkaessa, sairauspäivärahaa ei jaeta sinun ja työnantajasi kesken. Päiväraha maksetaan työnantajallesi palkkaa vastaavalta osalta.

YEL- tai MYEL-vakuutuksen lakkauttaminen tai vuosityötulon muuttaminen

Jos YEL- tai MYEL-työtulosi määrä muuttuu sairauspäivärahakauden aikana tai YEL- tai MYEL-vakuutuksesi lakkautetaan takautuvasti, päivärahapäätöksesi oikaistaan YEL- tai MYEL-työtulon mukaisesti.

Jos YEL- tai MYEL-vakuutuksesi voimassaolo päättyy työkyvyttömyyden alkaessa, päivärahan perusteena voidaan huomioida työkyvyttömyyden alkamista edeltävän 6 kuukauden YEL- tai MYEL-työtulo.

Voit suurentaa tai pienentää vakuutusmaksujasi sopimalla siitä vakuutusyhtiösi kanssa. Vakuutusmaksun tilapäinen suurentaminen tai pienentäminen vaikuttaa vain kyseisen vuoden maksuun ja siltä vuodelta karttuvaan eläkkeeseen. Muutos ei vaikuta Kelan päivärahojen määräytymiseen tai päivärahan jakamiseen työnantajan ja yrittäjän kesken.

Eläkkeensaaja ja työskentely yrityksessä

Jos olet alle 68-vuotias ja jatkat yritystoimintaa eläkkeellä ollessasi eikä sinulla ole YEL-tai MYEL-vakuutusta, sairauspäivärahasi määrä voi perustua yritystoiminnan ansiotuloihin, jotka olet ansainnut eläkkeellä ollessasi.

Jos veroilmoitusta ei ole vielä tarvinnut jättää ja tilinpäätös on käytettävissä, toimita eläkeajan yritystoiminnan tuloistasi tilinpäätösasiakirjat viimeiseltä kokonaiselta tilikaudelta ja yhtymäselvitys yrityksen tuloksen jakamisesta.

Yritystoiminta ilman YEL- tai MYEL-vakuutusta

Jos työpanoksesi yritystoiminnassa on vähäistä etkä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, päivärahasi määrä perustuu verotuksessa todettuihin yritystoiminnan työtuloihin. Tällaisia työtuloja ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan ansiotulo ja palkkatulo omasta yrityksestä.

Sairauspäivärahasi määrä voi perustua myös sairastumistasi edeltävän tilikauden tai verovuoden tuloihin, jos ne ovat 20 % suuremmat kuin verovuoden työtulot. Voit esittää hakemuksessasi selvityksen elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotuloista tai palkkatuloista omasta yrityksestä. Yrityksen tulot ja niihin kohdistuneet menot tulee esittää siltä kokonaiselta tilikaudelta tai verovuodelta, jonka aikana työkyvyttömyytesi on alkanut, tai sitä edeltäneeltä tilikaudelta tai verovuodelta. Elinkeinotoiminnan tuloja ei yleensä voi luotettavasti esittää lyhyemmältä ajalta.

Jos yritystoimintasi on vasta alkanut tai toiminnassa on tapahtunut olennainen muutos, voit esittää tilinpäätöstiedot poikkeuksellisesti myös lyhyemmältä ajalta. Toimita tällaisessa tilanteessa välitilinpäätös ja oma arvio tuloistasi.

Voit esittää kuuden kuukauden palkkatulot, jos et ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta ja saat omasta yrityksestäsi säännöllistä palkkatuloa.