Sairauspäivärahan hakeminen työnantajalle

Sairauspäivärahaa voi hakea työntekijä itse, työnantaja tai työnantajan valtuuttama taho, kuten palkanlaskentayritys tai tilitoimisto. Sairauspäivärahaa on haettava 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Työkyvyttömyyden alkamispäivä on lääkärintodistuksesta ilmenevä työkyvyttömyyden alkamispäivä, joka voi olla lääkärissäkäyntipäivä. Työkyvyttömyyden voidaan katsoa alkavan ennen lääkärissäkäyntipäivää seuraavissa tapauksissa:

 • työnantaja on hyväksynyt työstä poissaolon ilman lääkärintodistusta, enintään omavastuuajan
 • viikonlopun, pyhien tai muun hyväksyttävän syyn johdosta työntekijä ei ole päässyt työkyvyttömyyden alkaessa lääkäriin.

Terveyskeskuksen tai työterveysaseman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus sairaudesta riittää selvitykseksi työkyvyttömyydestä, jos työntekijän sairaus ei ylitä sairauspäivärahan omavastuuaikaa.

Jos työkyvyttömyys on aiheutunut työtapaturmasta tai liikennevahingosta yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden katsotaan alkaneen tapaturman ajankohdasta.

Mikä on muuttunut?

Työnantajan päiväraha-asioinnin muutoksista kerrottiin seminaarissa 8.1.2019. Nyt siitä on katsottavissa tallenne.

Katso video!

Näin sairauspäiväraha haetaan työnantajalle

Työnantajan tehtävä on ohjeistaa työpaikan sairauspoissaoloon liittyvät käytännöt työntekijälle ja kertoa työterveyshuollon roolista.

 • Hakuaika on sairauspäivärahalle ja osasairauspäivärahalle 2 kuukautta työkyvyttömyyden eli sairauspoissaolon alkamisesta. Jos yhtäjaksoinen työkyvyttömyys jatkuu senkin jälkeen, kun hakemus on toimitettu Kelaan, päivärahalle haetaan jatkoa 2:n kuukauden kuluessa edellisen hakemiskauden päättymisestä.
 • Jos työnantaja maksaa työntekijälle sairausajalta palkkaa, ilmoita palkasta. Ilmoituksen voi tehdä työnantajien asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17). Ilmoitus päivärahan ajalta maksettavasta palkasta on työnantajan päivärahahakemus.

Liitteet

 • Kela tarvitsee työntekijän lääkärintodistuksen sairauspoissaolosta.
  • Jos työntekijä toimittaa työnantajalle A-lääkärintodistuksestaan tulosteen, jossa on maininta, että A-lääkärintodistus on toimitettu Kanta-palveluiden kautta sähköisesti Kelaan, lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa erikseen Kelaan. Silloin palkkailmoitus riittää.
  • Jos työntekijällä on paperinen lääkärintodistus sairauspoissaolostaan, hän voi joko antaa sen työnantajalleen toimitettavaksi Kelaan tai toimittaa sen itse sähköisesti Kelan henkilöasiakkaan asiointipalvelussa tai työpaikkakassaan. Työnantaja ei voi lähettää lääkärintodistuksia Kelaan sähköisesti.

Asiointipalvelussa työnantaja voi myös katsoa Kelaan lähettämiään hakemuksia, Kelan tekemiä päätöksiä sekä saamiaan maksuja.

Hakeminen tulorekisterin kautta 2019

Työnantaja voi tammikuusta 2019 alkaen hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Jos sairauspoissaolo jatkuu

 • Jos työntekijän sairauspoissaolo jatkuu yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa 1 kuukauden, työnantajan tulee ilmoittaa työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon.
 • Sairauspäivärahan maksaminen 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa mahdollisuuksista jatkaa työssä.

Lue lisää