Sairauspäiväraha työntekijälle

Yleensä työnantaja hakee sairauspäivärahaa, jos se maksaa palkkaa työstä poissaolon ajalta. Tällöin Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Kela pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja tai oman hakemuksen. OmaKelasta näet tiedot, jotka työnantajasi on toimittanut Kelaan. Saat myös työnantajan tekemästä hakemuksesta kirjallisen päätöksen.

Alakohtaiset työehtosopimukset määrittelevät, miltä ajalta sairausajan palkkaa maksetaan. Jos sairauspoissaolosi jatkuu palkanmaksun päättymisen jälkeen tai työnantajasi ei maksa palkkaa sairauspoissaolon ajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan sinulle. Jos työnantajan maksama sairausajan palkka on pienempi kuin Kelan sairauspäiväraha, Kela maksaa erotuksen sinulle.

Kun tarvitset lisätietoa palkanmaksusta sairauspoissaolosi ajalta, ota yhteyttä työpaikkasi palkka-asioita hoitavaan henkilöön.

Jos sinusta tuntuu, että jaksat työkyvyttömyydestä huolimatta tehdä työtä osa-aikaisesti, keskustele siitä työnantajasi ja työterveyshuollon kanssa. Voit saada osasairauspäivärahaa.

Työterveyslääkärin lausunto 90 päivärahapäivän jälkeen

Sinulle voidaan myöntää sairauspäivärahaa valitsemasi lääkärin lausunnon perusteella. Jos sairaus pitkittyy, tarvitaan lisäksi työterveyslääkärin lausunto. Työterveyslääkärisi arvioi jäljellä olevaa työkykyäsi. Työnantaja ja työterveyshuolto selvittävät kanssasi mahdollisuudet jatkaa työssä.

Viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää, sinun pitää toimittaa Kelaan työterveyslääkärin lausunto. Työterveyslääkärin lausunto on sairauspäivärahan maksamisen edellytys 90 päivärahapäivän jälkeen.

Työterveyshuolto selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia tarvittaessa myös ennen kuin olet saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Jos lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista on tehty, sinun pitää toimittaa se Kelaan. Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.