Sairauspoissaolojen trendit ja työkyvyttömyyden polut

Aika: 5.12.2017 klo 9-12
Paikka: Kelan päätalo, Auditorio (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki)

#sairauspoissaolo

Sairauspäivärahalla korvatut pitkät sairauspoissaolot ovat viime vuosina vähentyneet. Yleistrendi kätkee kuitenkin alleen suuria eroja sosiodemografisten ryhmien välillä. Sairauspoissaolojen kehitystä ja työkyvyttömyyspolkuja on seurattava väestöryhmittäin, jotta saadaan selville, missä tarvitaan lisätoimenpiteitä pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Tässä seminaarissa esittelemme tuoreita tuloksia tutkimushankkeista, joissa pitkien sairauspoissaolojen trendejä ja työkyvyttömyyden polkuja on tarkasteltu rekisteriaineistoilla.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Kelan yhteisen tutkimushankkeen ”Sairauspäivärahan saamisen väestöryhmittäiset muutokset ja kustannukset” sekä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA)” -tutkimushankkeen kanssa.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Seminaaria voi seurata myös verkossa.

Tutustu seminaariin jälkikäteen verkossa

Ohjelma

Puheenjohtaja: Tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, Kela

9:00 Seminaarin avaus
Tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, Kela

Osa 1: Pitkien sairauspoissaolojen kehitys väestöryhmittäin 2000-luvulla

9:10 Sairauspäivärahalla korvatut sairauspoissaolot ovat vähentyneet jo kymmenen vuoden ajan
Tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, Kela

9:20 Ammattiryhmien väliset erot pitkissä sairauspoissaoloissa
Tutkija Johanna Pekkala, Helsingin yliopisto

9:40 Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkaneiden sairauspäivärahakausien trendejä
Tutkimusprofessori Annamari Tuulio-Henriksson, Kela

10:00 Pitkät sairauspoissaolot keski-ikäisillä naisilla ja miehillä
Tutkija Sauli Jäppinen, Helsingin yliopisto

10:20 KAHVI

Osa 2: Sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyspolut

10:50 Sairauspäiväraha, työttömyys ja kuntoutus hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen
Tutkija Riku Perhoniemi, Kela

11:10 Miten sairauspäivärahapäivien kertymä ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä eri ammattiryhmissä?
Tutkija Laura Salonen, Turun yliopisto

Osa 3: Kommenttipuheenvuorot

11:30 Muuttuvatko sairaudet, muuttuuko hoito vai vaihtuuko suhtautuminen haittaan?
Lääketieteellinen johtaja Maarit Gockel, Työeläkeyhtiö Elo
Ylilääkäri Jyrki Elo, Kela

11:50 Keskustelua

12:00 Seminaari päättyy