Pitkien sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuonna 2018 edelleen 

Kelan maksamaa sairauspäivärahaa sai 294 633 henkilöä vuonna 2018. Alkaneet sairauspäivärahakaudet ovat selvästi vähentyneet vuosikymmenen takaisesta tilanteesta. Kuitenkin alkaneiden kausien määrä kääntyi vuonna 2017 kasvuun, samoin sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä ja osuus työikäisestä väestöstä. Kasvu jatkui edelleen vuonna 2018. 

Sairauspäivärahan saaminen toimii työikäisten pitkien sairauspoissaolojen mittarina.

Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut sairauspäivärahakaudet yleistyneet 

Vuonna 2018 Kela korvasi 14,9 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, ja sairauspäivärahan etuuskuluja kertyi 787 miljoonaa euroa. Osasairauspäivärahaa korvattiin 1,2 miljoonaa päivää (41 miljoonaa euroa). Osasairauspäivärahapäivien määrä on vuosi vuodelta kasvanut. 

Vuonna 2018 sairauspäivärahapäivistä 29 % maksettiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. Tämän sairauspääryhmän perusteella maksetut sairauspäivärahakaudet ovat viimeisten 10 vuoden aikana vähentyneet.  

Sen sijaan mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut kaudet ovat yleistyneet, ja mielenterveyden ongelmista aiheutuu nykyisin enemmän sairauspäivärahapäiviä kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Vuonna 2018 sairauspäivärahapäivistä 31 % maksettiin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. 

Ammattiryhmien välillä eroja

Fyysisissä työntekijäammateissa toimivilla on useammin pitkiä sairauspoissaoloja kuin toimihenkilöammateissa toimivilla. 

Fyysisesti raskasta työtä tekevät saavat sairauspäivärahaa erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella useammin kuin muut ryhmät. Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksettavissa päivärahakausissa ammattiryhmien väliset erot ovat pieniä. 

Naisilla sairauspoissaoloja on useammin kuin miehillä. 

Pitkä sairauspoissaolo johtaa usein työkyvyttömyyseläkkeelle 

Sairauspäivärahakausista noin kolmannes kestää yli 30 maksupäivää (arkipäivää). 
Pitkät sairauspoissaolot johtavat usein työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltääkin yleensä noin vuoden mittainen sairauspäivärahakausi. 

Sairauspäivärahan saaminen ennustaa kuitenkin myöhempää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä jo useita vuosia ennen eläkettä.

Tutkimusblogissa

Tutkimuksia

Tilastot 

Tiedotteet

Luentoja ja esityksiä

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

  • Tutkimus: tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren, puh. 050 5522 286
  • Tilastot: suunnittelija Siru Keskinen, puh 020 634 1372

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää