Pitkät sairauspoissaolot kääntyneet jälleen kasvuun 

Kelan maksamaa sairauspäivärahaa sai 286 630 henkilöä vuonna 2017. Alkaneet sairauspäivärahakaudet ovat selvästi vähentyneet vuosikymmenen takaisesta tilanteesta. Kuitenkin alkaneiden kausien määrä kääntyi vuonna 2017 kasvuun, samoin sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä ja osuus työikäisestä väestöstä. 

Sairauspäivärahan saaminen toimii työikäisten pitkien sairauspoissaolojen mittarina.

 

Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut sairauspäivärahakaudet yleistyneet 

Vuonna 2017 korvattiin 14,1 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, ja sairauspäivärahan etuuskuluja kertyi 764 miljoonaa euroa. Osasairauspäivärahaa korvattiin 1,1 miljoonaa päivää (37 miljoonaa euroa). Osasairauspäivärahapäivien määrä on vuosi vuodelta kasvanut. 

Vuonna 2017 sairauspäivärahapäivistä 30 prosenttia maksettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella ja 29 prosenttia mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella maksetut sairauspäivärahakaudet ovat vähentyneet viimeisten 10 vuoden ajan. 

Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut kaudet ovat kuitenkin yleistyneet, ja mielenterveyden ongelmista aiheutuu nykyisin lähes yhtä paljon sairauspäivärahapäiviä kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksista.

 

Ammattiryhmien välillä eroja

Fyysisissä työntekijäammateissa toimivilla on useammin pitkiä sairauspoissaoloja kuin toimihenkilöammateissa toimivilla. 

Fyysisesti raskasta työtä tekevät saavat sairauspäivärahaa erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella useammin kuin muut ryhmät. Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksettavissa päivärahakausissa ammattiryhmien väliset erot ovat pieniä. 

Naisilla sairauspoissaoloja on useammin kuin miehillä. 

Pitkä sairauspoissaolo johtaa usein työkyvyttömyyseläkkeelle 

Sairauspäivärahakausista noin kolmannes kestää yli 30 maksupäivää (arkipäivää). 


Pitkät sairauspoissaolot johtavat usein työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltääkin yleensä noin vuoden mittainen sairauspäivärahakausi. 

Sairauspäivärahan saaminen ennustaa kuitenkin myöhempää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä jo useita vuosia ennen eläkettä. 

Tutkimusblogissa

Tutkimuksia

Tilastot 

Tiedotteet

Luentoja ja esityksiä

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

  • Tutkimus: tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, puh. 050 5522 286
  • Tilastot: suunnittelija Siru Keskinen, puh 020 634 1372

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi
 

Lue lisää