Sairauspoissaolot lyhyemmiksi – millä keinoin?

Reducing the length of sickness absence – by what means? 

Aika / time: 1.12.2016 klo 9-12
Paikka / place: Kelan päätalo / Kela main office building, Auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

#sairauspoissaolo

Sairauspoissaolot aiheuttavat mittavia kustannuksia työnantajille ja yhteiskunnalle sekä poissaolijoille itselleen. Sairauspoissaolon tarpeen ja pituuden määrittäminen on lääkäreiden yleisimpiä tehtäviä. Suomessa kuitenkin vasta suunnitellaan siihen ohjeistusta.

Miten sairauslomakäytäntöjen uudistaminen on onnistunut Ruotsissa? Millaisia näkemyksiä suomalaisilla lääkäreillä on sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä? Miten sairauspoissaolojen pituudet ja työhön paluun onnistuminen vaihtelevat eri väestöryhmillä ja eri sairauksissa? Seminaarissa paneudumme eri näkökulmista sairauspoissaolojen pituuksiin ja niihin vaikuttamiseen.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) - tutkimushankkeen kanssa.  Pääpuhujana on sosiaalivakuutuksen professori Kristina Alexanderson Karoliinisesta instituutista Tukholmasta.

Tutustu seminaariin jälkikäteen verkossa

Ohjelma /programme

9.00  Seminaarin avaus / Opening of the seminar – Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, director, Kela

9.15   Interventions in Sweden aiming at affecting physician’s sick-listing practices – Kristina Alexanderson, professor, Karolinska Institutet, Stockholm

10.00  Sickness absence certification: physicians’ experiences – Katariina Hinkka, senior medical researcher, Kela

10.30  Kahvi / coffee

10.50  Sairauspoissaolot yleisimpiä duunareilla mutta pisimpiä yrittäjillä ja työttömillä – Jenni Blomgren, tutkimustiimin päällikkö, Kela

11.10  Sairauspoissaolon kesto ja onnistunut työhön paluu tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä – Johanna Kausto, erikoistutkija, Työterveyslaitos

11.30  Sairauspäivärahakausien pituus ennen ja jälkeen sairaalajakson: ABC-tutkimuksen tuloksia – Ilkka Vohlonen, terveyspolitiikan professori, Itä-Suomen yliopisto

11.50  Keskustelua

12.00  Seminaari päättyy

Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tackling Inequalities in Time of Austerity – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -tutkimushankkeen kanssa. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tukholman yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, THL ja Kela.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.