Ansökan om ersättning för företagshälsovård med redovisningsförfarande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om ersättning genom redovisningsförfarande

Serviceproducenten ansöker för de företagare som omfattas av redovisningsförfarandet om

  • ersättning för företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen
  • den statliga andelen för gårdsbesök hos lantbruksföretagare.

Ansökningstiden är sex månader från att tjänsterna tillhandahölls.

Serviceproducenten lämnar sin redovisning på FPA:s blanketter eller på blanketter som skrivits ut från det egna datasystemet för företagshälsovården. Blanketterna ska vara uppdaterade och godkända av FPA.

Mer information om hur blanketter godkänns ges på adressen tth@kela.fi.

Så här ansöker serviceproducenten om ersättning

Serviceproducenten

  • redovisar per verksamhetsenhet
  • fyller på förhand i redovisningsblanketten SV 114 TTHr (pdf)
  • bifogar till redovisningsblanketten utredningsblanketterna SV 111 TTHr (pdf) eller SV 113 TTHr (pdf), på vilka separata redovisningar görs.
    • På utredningsblanketterna uppger serviceproducenten företagarspecifika verksamhetsuppgifter och kostnader för de tjänster som tillhandahållits samma kalenderår.
    • Man kan bifoga högst 25 enskilda utredningsblanketter till en redovisning.
  • lämnar in redovisningarna till FPA. Se postadressen (Arbetsgivare).

Meddelande av beslut

FPA skickar ett meddelande till serviceproducenten om ersättningen av företagshälsovårdskostnaderna. Företagaren meddelas inget beslut om utbetalningen av ersättningarna. Företagaren ser i FPA:s e-tjänst uppgifterna om de ersättningar som betalats.

Företagaren får ett skriftligt beslut om han eller hon särskilt begär ett sådant inom 6 månader efter det att tjänsterna erhölls. När en ansökan om ersättning avslås helt eller delvis skickar FPA beslutet till företagaren och för kännedom till serviceproducenten.

Om företagaren eller serviceproducenten söker ändring i ersättningsbeslutet följer man bestämmelserna om ändringssökande i sjukförsäkringslagen.

Senast ändrad 31.5.2023

Vad tycker du om sidan?