Att ingå avtal | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ingår producenten av företagshälsovårdstjänster avtal om redovisningsförfarande

 1. Den privata serviceproducenten kontaktar FPA.
 2. FPA informerar serviceproducenten om innehållet i avtalet och om ersättningsprinciperna innan avtalet ingås. Bekanta dig med avtalsmallen (pdf).
 3. FPA och serviceproducenten ingår avtal.
  • Avtalet görs upp i två exemplar. Det ena är till serviceproducenten, det andra till FPA.
  • Om det är frågan om en koncern ingår FPA avtalet med serviceproducentens nationella huvudkontor.
    
 4. Efter att man ingått avtal ska serviceproducenten
  • informera sina företagarkunder om möjligheten till redovisningsförfarande
  • komma överens med företagaren om att företagaren endast betalar den andel till serviceproducenten som företagaren själv står för. Företagarens samtycke till förfarandet enligt avtalet antecknas antingen i företagshälsovårdsavtalet eller i en bilaga till det.
  • ansöka om ersättningar genom att lämna in redovisningar till FPA. Se kontaktuppgifter (Arbetsgivare).

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021