Sateenkaariperheen etuudet


Tälle sivulle on koottu ne perhe-etuudet, joiden myöntöperusteet ovat sateenkaariperheillä toisenlaiset kuin muilla perheillä. Tutustu muiden perhe-etuuksien osalta etuuskohtaisiin sivuihin.

Vanhempainpäivärahat

Äitiysrahaa maksetaan vain lapsen biologiselle äidille.

Äidin naispuolinen avio- tai avopuoliso tai rekisteröity puoliso voi jäädä vanhempainvapaalle. Vanhempainvapaan ajalta maksetaan vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Puolisot voivat sopia keskenään, kumpi jää hoitamaan lasta. He voivat myös jakaa kauden. Yhtä aikaa ei kuitenkaan voi olla vapaalla (poikkeuksena osittainen vanhempainraha).

Äidin puolisolla on myös oikeus isyysrahaan. Puolison isyys- ja vanhempainrahaoikeus ei edellytä, että hän on adoptoinut kumppaninsa lapsen.

Lapsen biologisella isällä on oikeus isyys- ja vanhempainrahaan vain silloin, kun isä vastaa lapsen hoidosta. Isän puolisolla ei ole oikeutta vanhempainpäivärahoihin.

Vanhempainpäivärahat adoptioperheessä

Perheen ulkopuolinen adoptio

Samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat adoptoida lapsen yhdessä.

Adoptiovanhemmat voivat sopia, kumpi jää hoitamaan lasta adoptiovanhemman vanhempainrahakaudelle. Vanhemmat voivat myös jakaa kauden.

Adoptiovanhemmilla on myös oikeus yhteen 54 arkipäivän isyysrahakauteen. Vanhemmat voivat sopia, kumpi hakee isyysrahaa. Isyysrahakautta ei voi jakaa.

Perheen sisäinen adoptio

Aviopuolisonsa lapsen adoptoineella vanhemmalla ei ole oikeutta adoptiovanhemman vanhempain- tai isyysrahaan. Biologisen vanhemman jäljellä olevan vanhempainrahakauden voi kuitenkin jakaa ja puolisolla on myös oikeus isyysrahaan.

Elatustuki

Naisparin lapsella voi olla oikeus elatustukeen, jos lapsella ei ole vahvistettua isää. Elatustukioikeus päättyy, jos naisparin toinen osapuoli adoptoi puolisonsa lapsen. Elatustukea voidaan maksaa kuitenkin adoptioprosessin ajan.

Miesparin lapsi ei voi saada elatustukea samalla perusteella.

Päivärahojen hakeminen

Kohdassa Näin haet vanhempainrahaa kerrotaan hakuajoista. Siellä on myös muita ohjeita. Vanhempainrahan voi hakea verkossa.

Isyysrahaa haetaan lomakkeella, jonka nimi on Isän vanhempainetuudet (SV 29a). Samaa lomaketta käytetään myös silloin, kun hakija on nainen. Etuutta voi hakea myös verkossa.

Hedelmöityshoidot

Kela korvaa osan hedelmöityshoitojen kustannuksista, jos lapsettomuus johtuu sairaudesta. Saat lisätietoja korvauskäytännöistä ja korvaustaksoista.