Suorakorvattuina luovutetuista ostoista asiakkaalle annettavat selvitykset

Asiakkaalle annetaan suorakorvatusta käteisostosta kassakuitti. Asiakkaan maksettavaksi jäävät korvattujen lääkkeiden omavastuut eritellään kuitissa muista ostoista. Jos asiakas haluaa tarkemman selvityksen ostostaan, hänelle voidaan tulostaa Laskelma lääkeostoista ('Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkeostoista, SV 27 ATK'). Osto voidaan merkitä myös miinuskirjaan.

Jos valmiste toimitetaan tiliostona, asiakkaalle annettavaan laskuun tai tilisiirtolomakkeeseen merkitään lääkkeen toimituspäivä ja maksun saaja sekä eritellään omavastuu muista ostoista.

Vastaavasti asiakkaalle annetaan kuitti peritystä lääkärinpalkkiosta.

Jos asiakas on tyytymätön suorakorvauksena saamaansa korvaukseen, hän voi pyytää muutoksenhakua varten tarvittavan kirjallisen päätöksen Kelasta tai työpaikkakassasta kuuden kuukauden kuluessa valmisteen ostamisesta. Kela ja työpaikkakassat antavat tarvittaessa lisäohjeita muutoksenhausta.

Jos asiakas on saanut sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen lääkeostosta, josta hän ilmoittaa hakevansa myöhemmin korvausta jonkin muun lain perusteella, merkitään hänelle annettavaan selvitykseen sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen määrä. Vakuutusyhtiö maksaa vastaavan summan sairausvakuutusrahastoon.

 

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 12.1)