Selvitykset ostoista, joihin ei sovelleta suorakorvausmenettelyä

Asiakas voi hakea kokonaan maksamistaan ostoista korvausta Kelasta korvaushakemuslomakkeella SV 178. Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa valmisteiden ostamisesta.

Valmisteet, joista asiakas voi saada korvauksen jälkikäteen Kelasta voivat olla esimerkiksi:

  • Lääkemääräyksellä asiakkaan sairauden hoitoon toimitetut apteekin valmistamat vitamiini- ja hivenainevalmisteet, esimerkiksi foolihappo.
  • Rajoitetusti peruskorvattavat lääkevalmisteet, jotka asiakas on ostanut ennen korvausoikeuden myöntämistä.
  • Erityiskorvattavat lääkevalmisteet sekä kliiniset ravintovalmisteet, jotka asiakas on ostanut ennen korvausoikeuden myöntämistä.
  • Erityislupavalmisteet, joiden korvattavuuden Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut voimaan takautuvasti.

Korvauksen hakemista varten asiakkaalle annetaan korvausjärjestelmän piiriin kuuluvista valmisteista aina apteekin tulostama Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK), johon liitetään kassakuitti. Laskelmaan leimataan lääkkeen toimituspäivä.

Laskelmaan merkitään valmisteen edellinen toimitettu määrä ja edellinen toimituspäivä riippumatta siitä, onko valmiste toimitettu edellisellä kerralla korvattuna vai ei-korvattuna.

Jos kyseessä on Suomessa kirjoitettu eurooppalainen lääkemääräys, laskelmaan liitetään alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennösosa (Osa 2) tai kopio lääkemääräyksestä.

Jos kyseessä on toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys, laskelmaan liitetään kopio lääkemääräyksestä.

Liitteenä oleviin alkuperäisten lääkemääräysten jäljennösosiin ei tarvitse tehdä merkintöjä.

Korvauksen hakemista varten muille kuin Suomessa vakuutetuille asiakkaille annetaan Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK) edellä mainittuine liitteineen ja kassakuitti kuten muillekin asiakkaille, joiden lääkkeitä ei toimiteta suorakorvattuina. (ks. Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot)

Asiakas voi hakea korvausta Kelasta, vaikka kassakuitti olisi kadonnut, jos korvauksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot käyvät ilmi asiakkaan antamasta selvityksestä tai hakemuslomakkeesta.

Lääkemäärys Asiakkaalle annettavat selvitykset lääkeostosta, kun asiakas ei saa korvausta apteekista
Sähköinen (mukaan lukien apteekissa sähköistetyt lääkemääräykset)
  • Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK)
  • Kassakuitti

Toisessa EU-maassa
kirjoitettu lääkemääräys tai
Suomessa kirjoitettu eurooppalainen
lääkemääräys

  • Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK)
  • Mahdollinen alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennösosa (Osa 2) tai kopio reseptistä
  • Kassakuitti

 

1.1.2019 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 12.2)