Selvitykset ostoista, joihin ei sovelleta suorakorvausmenettelyä

Asiakas (Suomessa vakuutettu tai ei-vakuutettu) voi hakea kokonaan maksamistaan ostoista korvausta Kelasta korvaushakemuslomakkeella SV 178. Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa valmisteiden ostamisesta.

Valmisteet, joista asiakas voi saada korvauksen jälkikäteen Kelasta voivat olla esimerkiksi:

 • Lääkemääräyksellä asiakkaan sairauden hoitoon toimitetut apteekin valmistamat vitamiini- ja hivenainevalmisteet, esimerkiksi foolihappo.
 • Rajoitetusti peruskorvattavat lääkevalmisteet, jotka asiakas on ostanut ennen korvausoikeuden myöntämistä.
 • Erityiskorvattavat lääkevalmisteet sekä kliiniset ravintovalmisteet, jotka asiakas on ostanut ennen korvausoikeuden myöntämistä.
 • Erityislupavalmisteet, joiden korvattavuuden Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut voimaan takautuvasti.

Korvauksen hakemista varten asiakkaalle (Suomessa vakuutettu tai ei-vakuutettu) annetaan korvausjärjestelmän piiriin kuuluvista valmisteista aina apteekin tulostama Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK), johon liitetään kassakuitti. Laskelmaan leimataan lääkkeen toimituspäivä. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Laskelmaan merkitään valmisteen edellinen toimitettu määrä ja edellinen toimituspäivä riippumatta siitä, onko valmiste toimitettu edellisellä kerralla korvattuna vai ei-korvattuna.

Jos kyseessä on toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu paperinen lääkemääräys, laskelmaan liitetään kopio lääkemääräyksestä.

Jos kyseessä on toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu sähköinen lääkemääräys, laskelmaan liitetään tuloste reseptin pdf-versiosta.

Asiakas voi hakea korvausta Kelasta, vaikka kassakuitti olisi kadonnut, jos korvauksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot käyvät ilmi asiakkaan antamasta selvityksestä tai hakemuslomakkeesta.

Asiakkaalle annettavat selvitykset lääkeostosta, kun asiakas ei saa korvausta apteekista:
Lääkemääräys Asiakkaalle annettavat selvitykset lääkeostosta, kun asiakas ei saa korvausta apteekista

Sähköinen (mukaan lukien apteekissa sähköistetyt lääkemääräykset)

 • Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK)
 • Kassakuitti

Toisessa EU-, Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräyslomake

 • Kopio reseptistä
 • Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK)
 • Kassakuitti

Toisessa EU-, Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu sähköinen lääkemääräys

 • Tuloste reseptin pdf-versiosta
 • Laskelma lääkeostoista (SV 27 ATK)
 • Kassakuitti

 

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 12.2)