Kurssit traumaattisen aivovamman saaneille

Kela järjestää kuntoutuskursseja traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille ja nuorille, sekä perhekursseja traumaattisen aivovamman saaneille lapsille. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Kuntoutuskurssi on tarkoitettu traumaattisen aivovamman saaneelle aikuiselle ja nuorelle. Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja aivovammasta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen.

Perhekurssi on tarkoitettu traumaattisen aivovamman saaneelle yli 4-vuotiaalle lapselle. Kurssilla lapsi ja hänen perheensä saavat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteensa selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään mm. turvaamaan toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kurssilla perhe saa myös tietoa lapsen aivovammasta, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntansa tukiverkostoista.