Tyypin 2 diabeteslääkkeiden kulutus väheni, kun korvaustasoa laskettiin

Tuoreen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabeteslääkkeiden kulutus väheni alkuvuonna 2017.

Tutkijat tarkastelivat uudessa tutkimuksessaan tyypin 2 diabeteslääkkeiden keskimääräisen kuukausikulutuksen muutoksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, muuttuiko insuliinien kulutus niillä henkilöillä, jotka olivat tarkastelujakson aikana ostaneet sekä insuliineja että tyypin 2 diabeteslääkkeitä.

Diabeteslääkkeiden korvaustasoa alennettiin vuoden 2017 alussa ylemmästä 100 prosentin korvausluokasta alempaan 65 prosentin korvausluokkaan. Tutkijat havaitsivat, että tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostajaa kohden laskettu keskimääräinen kuukausikulutus väheni näiden lääkkeiden korvaustason alentamisen jälkeen. Tutkimuksessa havaitut muutokset kulutuksessa jakautuvat todennäköisesti useammalle kuukaudelle.

– Havaitut muutokset kulutuksessa ovat siten pieniä, mutta kertovat kuitenkin siitä, että korvaustason leikkaus muutti ainakin jossain määrin lääkkeiden käyttäjien ostokäyttäytymistä, tutkijat kirjoittavat Kelan Tutkimusblogissa.

Käyttäytymismuutoksen taustalla voi olla monenlaisia syitä, kirjoittajat toteavat. Yksinomaan kulutuksen perusteella ei voida kirjoittajien mukaan päätellä, missä määrin muutokset vaikuttivat potilaiden hoitoon tai terveydentilaan.

Blogikirjoitus ” Tyypin 2 diabeteslääkkeiden kulutus väheni korvaustason laskun jälkeen” löytyy osoitteesta https://tutkimusblogi.kela.fi.

Alkuperäistutkimus “Rättö H, Kurko T, Martikainen J, Aaltonen K. The impact of a co-payment increase on the consumption of type 2 antidiabetics – A nationwide interrupted time series analysis. Health Policy. Available online 21 May 2021. “Luettavissa verkossa: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2021.05.007