Etäkuntoutus

Etäkuntoutusta käytetään osassa kuntoutuskursseja perinteisen, kasvokkaisen kuntoutuksen rinnalla.  Etäkuntoutuksen avulla kuntoutus tulee osaksi asiakkaan omaa arkea, jolloin terveyttä tukeviin muutoksiin on helpompi sitoutua.

Etäkuntoutus toteutetaan reaaliaikaisina kuvapuheluina sekä ajasta riippumattomana verkkokuntoutuksena.

Etäkuntoutukseen osallistuminen ei vaadi erillistä tekniikkaa. Tavallinen tietokone, tabletti tai älypuhelin riittää. Kuntoutuksen palveluntuottaja lainaa tarvittaessa asiakkaalle etäkuntoutuksessa käytettävän laitteen kurssin ajalle ja opastaa sen käytössä.

Etäkuntoutus voi sisältää

  • kuvapuheluita, joissa kuntoutuksen asiantuntija ja asiakas näkevät toisensa
  • verkossa tehtäviä harjoituksia asiakkaalle sopivana ajankohtana
  • etäkuntoutuspäiviä, jotka sisältävät kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta.

Etäkuntoutusta on tällä hetkellä seuraavissa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseissa:

Etäkuntoutusta sisältävät sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit toteutetaan osittain palveluntuottajan toimipisteessä ja osittain etäkuntoutuksena. Toimipisteessä järjestettävä kuntoutus kestää kurssista riippuen 3–5 vuorokautta. Asiakas voi tällöin yöpyä palveluntuottajan toimipisteessä tai käydä siellä päivittäin kotoa käsin. Etäkuntoutus toteutuu tavallisesti 2–3 kuukauden aikana.

Kuntoutuksen palveluntuottajat vastaavat etäkuntoutuksen tietoturvallisuudesta, tietosuojasta ja yksityisyydensuojasta.  Lisätietoa tietoturva-asioista etäkuntoutuksessa saa kuntoutuksen palveluntuottajalta.

Lue lisää