Harvinaista sidekudossairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja aikuisille, jotka sairastavat harvinaisia sidekudossairauksia. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Sopeutumisvalmennuksessa saat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntasi tukiverkostoista. 

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

 • sinulla on todettu harvinainen sidekudossairaus
 • toimintakykysi mahdollistaa osallistumisen kurssin toimintaan.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • Sjögrenin oireyhtymä
 • systeemiset sidekudossairaudet, esimerkiksi
  • SLE
  • dermato(poly)myosiitti
  • systeeminen skleroosi
  • skleroderma
  • CREST-oireyhtymä
  • MCTD-oireyhtymä
  • polykondriitti (monirustotulehdus)
 • vaskuliitti, esimerkiksi
  • polyarteritis nodosa (valtimoiden kyhmytulehdus)
  • Churg-Straussin oireyhtymä
  • Wegenerin granulomatoosi (granulomatoottinen polyangiitti)
  • Behçetin tauti
  • temporaaliarteriitti (ohimovaltimotulehdus).

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 10 vuorokautta, ja se toteutetaan 5 vuorokauden jaksoissa. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • reumatautien erikoislääkäri
 • kaksi fysioterapeuttia
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 • psykologi.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää