Ikääntyneen monisairaan IKKU-kurssi

Kela järjestää IKKU-kursseja ikääntyneille monisairaille. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen.

IKKU-kurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet yli 68-vuotias ja eläkkeellä
  • sinulla on todettu monia sairauksia ja arjen osallistumistasi ja selviytymistäsi voidaan tukea kuntoutumisen keinoin
  • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta pystyt liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
  • jaksat osallistua kurssin sisältämään kuntoutusohjelmaan noin 5 tuntia päivässä
  • sinulla on korkeintaan lievä muistisairaus ja se ei häiritse tai rajoita kuntoutukseen osallistumista.

Kurssi ei sovellu sinulle, jos toimintakykysi on merkittävästi heikentynyt tai jos sinulla on hahmottamisen ongelmia, väsyvyys tai vaikea sairaus, joka estää kurssille osallistumisen.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi. Saamenkielisten IKKU-kurssi pidetään suomeksi ja tulkataan tarpeen mukaan saameksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssin kesto on 10 vuorokautta, ja se toteutuu kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Jaksojen välissä palveluntuottaja toteuttaa kotikäynnin kuntoutujan kotiin. Aikuinen läheinen voi osallistua kotikäynnille kanssasi.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • geriatrian, sisätautien tai yleislääketieteen erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • fysioterapeutti.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää