Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä Kelan järjestämän kuntoutuksen jälkeen. Myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Voit saada avustusta, jos olet mennyt kuntoutuksen jälkeen työhön, josta saat tuntuvasti pienempää palkkaa kuin aikaisemmasta työstäsi, tai jos menet työharjoitteluun.

Et voi saada kuntoutusavustusta, jos sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Määrä ja maksaminen

Kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta, jonka olet työssä.

Hae kuntoutusavustusta verkossa

Lähetä hakemus ja liitteet helposti OmaKelassa. Selkeä puhelimella otettu kuva kelpaa liitteeksi.

Hae etuutta

Kuntoutusavustuksen määrä harkitaan tilannekohtaisesti. Se on kuitenkin enintään kuntoutusrahan suuruinen.

Kuntoutusavustus on veronalaista tuloa.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan kuntoutusavustuksesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Näin haet kuntoutusavustusta

  1. Hae kuntoutusavustusta OmaKelassa.
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Liitä hakemukseesi selvitys siitä, että olet työssä ja että sinulla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Selvitys voi olla
    • työnantajan palkkatodistus, jos avustuksen tavoitteena on täydentää pienentynyttä palkkaa
    • muu selvitys, jolla perustelet hakemustasi (esim. selvitys alkavan yritystoiminnan käynnistymisestä).
  3. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko etuutta saat. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa Kuntoutusavustushakemuksen KU113 (pdf) ja postittaa sen liitteineen Kelaan osoitteeseen Kela, PL10, 00056 Kela.

Hakuaika

Hae kuntoutusavustusta 4 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin olet viimeksi saanut kuntoutusrahaa.

Lue lisää