Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Hoitoon hakeutumisesta on kyse silloin, jos matkustat asuinmaastasi toiseen maahan saamaan hoitoa. Jos saat ulkomailla hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen.

Näin hakeudut omatoimisesti hoitoon ilman ennakkolupaa

Voit hakeutua ilman ennakkolupaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Sinun tulee itse etsiä sopiva hoitopaikka ja selvittää mahdollisuutesi saada hoitoa siellä.

Maksat kaikki hoitokustannukset ensin itse. Voit hakea maksamistasi kustannuksista korvauksia Kelasta hakemuslomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset  SV 128 (pdf). Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hoidon.

Sinulla on oikeus sairaanhoitokorvauksiin lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista, jos olet Suomessa sairausvakuutettu tai sinulla on Suomessa kotikunta. Sinulla voi olla oikeus korvauksiin myös siinä tapauksessa, ettet ole Suomessa sairausvakuutettu, mutta Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Voit saada korvausta myös lääkärin ja hammaslääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksista sekä lääkkeistä. Korvauksen edellytyksenä on, että annettu hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

Sinulla on oikeus korvauksiin myös matka- ja lääkekustannuksista. Matkat korvataan siten kuin ne olisi Suomessa tehty lähimpään sellaiseen hoitopaikkaan, josta olisit saanut tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon. Ulkomailta ostetuista lääkkeistä saat saman korvauksen kuin Suomessa ostetuista lääkkeistä.

Jos olet hakeutunut hoitoon Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ilman ennakkolupaa, et voi saada korvausta Kelasta.

Esimerkki

Salossa asuva Antti on matkustanut Pariisiin saamaan erikoissairaanhoitoa. Antille korvataan matkakustannukset sen mukaan, mitä matka Turun yliopistolliseen keskussairaalaan olisi maksanut. Jos Antti olisi matkustanut Pariisiin saamaan perusterveydenhuoltoa, matkakustannukset korvattaisiin sen mukaan, mitä matka Salon terveyskeskukseen olisi maksanut.

Sairaanhoitokorvauksia maksetaan vain EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä annetusta hoidosta. Jos olet hakeutunut hoitoon näiden maiden ulkopuolelle, et voi saada Kelasta korvauksia.

Näin hakeudut ulkomaille hoitoon, jos sinulla on ennakkolupa

Voit saada myös ennakkoluvan hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Jos sinulla on ennakkolupa, maksat hoidosta ainoastaan asiakasmaksun. Sinun tulee itse etsiä sopiva hoitopaikka ja selvittää mahdollisuutesi saada siellä hoitoa. Lisäksi sinun tulee selvittää, onko ennakkoluvan käyttäminen mahdollista kyseisessä hoitolaitoksessa.

Hae ennakkolupaa Kelasta hakemuslomakkeella Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella SV129 (pdf). Liitä hakemukseen sairauttasi tai hoitoa koskeva lääketieteellinen selvitys (esim. hoitokertomus tai lääkärinlausunto). Hae ennakkolupaa hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista: Kela tarvitsee hakemuksesi ratkaisemiseen aikaa, koska se pyytää tilanteestasi lausunnon julkiselta terveydenhuollolta.

Julkisen terveydenhuollon tulee puoltaa luvan myöntämistä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hoito on tilanteessasi perusteltua.
  • Hakemasi hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin.
  • Suomessa ei pystytä järjestämään sinulle hoitoa takuuajan puitteissa.

Kela ratkaisee hakemuksesi lausunnon perusteella. Jos julkinen terveydenhuolto puoltaa luvan myöntämistä, Kela myöntää sinulle ennakkoluvan (S2-lomakkeen), jonka viet mukanasi hoidon antajalle.

Esimerkki

Vaasassa asuva Ingrid haluaa mennä Ruotsiin hoitoon. Hän hakee Kelasta ennakkolupaa. Kela pyytää Vaasan keskussairaalalta lausuntoa siitä, täyttyvätkö Ingridin tapauksessa luvan myöntämisen ehdot. Vaasan keskussairaala antaa lausunnon, jossa se puoltaa Ingridin luvan myöntämistä. Kela myöntää lausunnon perusteella Ingridille ennakkoluvan.

Jos joudut ennakkoluvasta huolimatta maksamaan kaikki hoitokustannukset itse, voit hakea Kelasta korvauksia hakemuslomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf).

Voit saada Kelasta jälkikäteen korvausta ennakkoluvallisen hoidon lääke-, matka- ja oleskelukustannuksista. Jos terveydenhuolto on katsonut saattajan välttämättömäksi, myös saattajan kustannuksista voi saada korvauksia. Hae Kelasta korvauksia hakemuslomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf).

Voit hakea lupaa myös jälkikäteen, jos olet maksanut itse kaikki hoidon kustannukset. Lupa on myönnettävä jälkikäteen, jos se olisi myönnetty sinulle ennen hoidon antamista. Hae lupaa ja korvauksia 6 kuukauden kuluessa hoidon maksamisesta.

Lue lisää