Muissa elämäntilanteissa

Eläke

Jos olet alle 68-vuotias eläkkeensaaja ja teet työtä eläkkeellä ollessasi, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Vuorotteluvapaa

Jos olet vuorotteluvapaalla, työkykyäsi arvioidaan suhteessa siihen työhön, josta jäit vuorotteluvapaalle. Jos työskentelet vuorotteluvapaalla muussa työssä, työkykyäsi arvioidaan tähän työhön. Selvitä silloin hakemuksessasi työsi sisältö.

Omais- tai perhehoito

Jos olet omais- tai perhehoitaja, selvitä Kelalle hakemuksessasi, mitä työtehtäviä sinulla on ja miten omaisen tai perhehoidossa olevan hoito on järjestetty sairautesi aikana.

Oman talouden hoito

Jos hoidat omaa talouttasi, kerro millaisia tehtäviä siihen kuuluu ja miten sairautesi estää oman taloutesi hoitamisen. Tällaisessa tilanteessa arvioidaan hoitovapaalla olevan työkykyä oman kotitalouden ja lasten hoitamiseen. Selvitä hakemuksessasi, miten talouden ja lastenhoito on järjestetty sairautesi aikana.