Sairauspäiväraha opiskelijalle

Jos sairastut kesken opintojen, voit hakea sairauspäivärahaa.  Lyhytaikainen sairaus ja vähentyneet opintosuoritukset eivät estä opintotuen saamista.

Jos sinulle myönnetään sairauspäiväraha, voit jatkaa opintotukesi nostamista siihen saakka, kunnes sinulle maksetaan sairauspäivärahaa. Opintotukioikeutesi säilyy sellaiselta kuukaudelta, jolta sairauspäivärahaa maksetaan enintään 17 kalenteripäivää kalenterikuukauden aikana. Tällöin opintoraha vähennetään sairauspäivärahasta.

Opintotukesi lakkautetaan sen kuukauden alusta, jolloin saat sairauspäivärahaa vähintään 18 kalenteripäivän ajalta. Sairauspäiväraha estää opintotuen myöntämisen, kun se maksetaan osittain tai kokonaan sinulle itsellesi. Jos olet saanut opintotukea ja sairauspäivärahaa samalta ajalta, opintotuki peritään takaisin.

Voit opiskella jonkin verran vaikka saisit sairauspäivärahaa. Vähäisellä opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka on enintään 40 % lukukauden tai lukuvuoden ohjeellisesta opiskelutavoitteesta. Keskustele opintojesi jatkamisesta ja mahdollisesta kuntoutustarpeestasi hoitavan lääkärisi kanssa.

Työskentely opintojen ohella

Jos työskentelet opintojesi ohella ja saat sairausajalta palkkaa työnantajaltasi, sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle palkan määrään saakka. Jos sairauspäiväraha maksetaan kokonaan työnantajalle, se ei estä sinua saamasta opintotukea, vaikka sairauspäivärahan maksaminen työnantajalle jatkuisi 18 päivää tai enemmän.

Lue lisää