Sairauspäiväraha yrittäjälle ja apurahan saajalle

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaan ovat myös oikeutettuja ne yrittäjät, joiden työpanos yritystoiminnassa on vähäistä ja jotka eivät ole velvollisia ottamaan YEL-MYEL-vakuutusta.

Jos sinusta tuntuu, että jaksat työkyvyttömyydestä huolimatta tehdä työtä osa-aikaisesti, keskustele siitä työsi ja työolosuhteesi hyvin tuntevan lääkärisi kanssa. Lue lisää mahdollisuudestasi osasairauspäivärahaan.

Apurahan saaja

Jos olet apurahansaaja, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan, jos et sairautesi takia kykene tekemään työtä, johon olet apurahan saanut. Kirjoita hakemukseen tieto apurahanmaksajasta ja kuvaus työstä, jota teet apurahalla. Kerro, miten sairautesi estää sen tekemisen.

Apurahansaajana sinulla on todennäköisesti MYEL-vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela). Tällöin voit saada Melan maksamaa päivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta. Lisätietoa MYEL-vakuutuksesta saat Melasta