Sairaanhoito ulkomailla

Ilmoita Kelaan, jos muutat ulkomaille. Selvitä myös, onko sinulla oikeus sairaanhoitoon uudessa asuinmaassasi.

Tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa oleskelevan kannattaa hankkia Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti. On hyvä hankkia myös matkavakuutus.

Hae korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista lomakkeella SV 128.

Vakinaisesti ulkomailla asuvat

Ulkomailla asumista pidetään vakinaisena, jos se kestää yli 6 kuukautta. Uusi asuinmaasi määrittelee, millaista sairaanhoitoa saat. Ota hyvissä ajoin ennen muuttoasi selvää siitä, miten voit päästä uuden asuinmaasi terveyspalvelujärjestelmän piiriin.

 Jos asut vakinaisesti ulkomailla, et yleensä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Et voi saada Kelasta korvauksia Suomessa tai ulkomailla syntyneistä yksityisen sairaanhoidon, lääkeostojen tai sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Tiettyihin henkilöryhmiin kuuluvat voivat saada hoitoa tai Kela-korvauksia Suomessa vaikka he oleskelisivat ulkomailla vakinaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ulkomaille lähetetyt työntekijät ja opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkinnon ulkomailla. Selvitä Kelasta, kuulutko tällaiseen ryhmään.

Tilapäisesti ulkomailla oleskelevat

Ulkomailla tilapäisesti oleskeleva saa EU- tai Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Hoidosta maksetaan vain paikallinen omavastuu. Voit hakea Kelasta jälkikäteen korvausta lomakkeella SV 128, jos joudut jostain syystä maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse.

Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti hyvissä ajoin ennen matkaa. Jos et ehdi saada korttia ennen matkaasi ja tarvitset sitä ulkomailla, voit pyytää Kelasta todistuksen, joka korvaa kortin väliaikaisesti. Todistus voidaan esimerkiksi faksata Kelasta ulkomailla olevaan sairaalaan.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi käyttää ainoastaan EU- tai Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa. Sillä ei voi saada esimerkiksi ambulanssilentoa tai muuta kuljetusta Suomeen.

Matkavakuutus on erityisen tärkeä matkustaessasi muuhun kuin EU-tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Jos sairastut tai joudut onnettomuuteen, Suomeen paluun kustannukset voivat olla suuret. Kuljetuksen (esim. ambulanssilennon) järjestäminen on myös vaikeaa ilman kattavaa vakuutusta.

Jos maksat muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa saamasi hoidon todelliset kustannukset itse, voit hakea korvausta Kelasta. Korvaus maksetaan saman suuruisena kuin silloin, jos vastaava hoito olisi annettu Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa. Korvaus kattaa usein vain pienen osan kustannuksista.

Ulkomailla työskentelevät

EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ulkomaisen työnantajan palveluksessa työskentelevä kuuluu työskentelymaan sairausvakuutukseen. Vastuu sairaanhoidon järjestämisestä ja sen kustannuksista kuuluu työskentelymaalle. Sinulla ei ole oikeutta Kela-korttiin eikä Suomen myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Työskentelymaasi määrittelee, millaista sairaanhoitoa saat.

Muussa kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa työskentelevän sairausvakuuttaminen ja oikeus sairaanhoitoon riippuu työskentelyn kestosta. Ulkomailla tilapäisesti (eli alle 6 kuukautta) oleskeleva kuuluu edelleen Suomen sairausvakuutukseen. Myös oikeutesi sairaanhoitoon säilyy ennallaan. Jos et saa työskentelymaastasi korvausta sairaanhoidon kustannuksista, voit hakea niistä jälkikäteen korvausta Kelasta. Korvaus kattaa usein vain pienen osan kustannuksista.

Suomessa vieraillessasi saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa vain, jos sinulla on Suomessa kotikunta. Jos sinulla ei ole kotikuntaa, sinulla on oikeus vain kiireelliseen hoitoon, jonka todelliset kustannukset voidaan periä sinulta täysimääräisenä.

Toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa työskentelevällä ja Suomessa asuvalla työntekijällä on oikeus kaikkeen tarvitsemaansa sairaanhoitoon sekä Suomessa että työskentelymaassaan.

Ulkomaille lähetetyt työntekijät ja diplomaatit

Tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa oleskelevat lähetetyt työntekijät ja diplomaatit, joilla on Suomen myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, saavat työskentelymaassa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon.

Yli 6 kuukautta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevän on rekisteröitävä työskentelymaan sairausvakuutuslaitoksessa Kelan myöntämä hoito-oikeustodistus S1. Saat rekisteröinnin jälkeen asuinmaassasi kaiken tarvitsemasi hoidon paikallisen omavastuun hinnalla. 

Koska kuulut Suomen sairausvakuutukseen ulkomailla työskentelysi ajan, voit saada korvausta sekä Suomessa että ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Korvausta voi hakea myös lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Merityöntekijät ja rajatyöntekijät

Toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa työskentelevä mutta Suomessa asuva rajatyöntekijä kuuluu työskentelymaan sairausvakuutukseen. Sama koskee merityöntekijää, joka työskentelee kyseisten maiden lippua käyttävällä aluksella. Sinulla on oikeus kaikkeen tarvitsemaasi sairaanhoitoon sekä työskentelymaassasi että Suomessa. Saat hoidon omavastuun hinnalla.

Suomessa sinulla on oikeus myös korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Sinulla ei ole oikeutta Kela-korttiin, koska et ole Suomessa sairausvakuutettu. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää työskentelymaasi.

Opiskelijat ja tutkijat

Toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin muuttava opiskelija tai tutkija saa lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Muuhun kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin muuttava maksaa itse uudessa asuinmaassa saadun sairaanhoidon kustannukset. Voit hakea niistä korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvaus maksetaan sairausvakuutuslain mukaisesti saman suuruisena kuin jos vastaava hoito olisi annettu Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa. Usein korvaukset kattavat vain pienen osan maksamistasi kustannuksista.

Perheenjäsenet

Toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin muuttavalla perheenjäsenellä on samanlainen oikeus hoitoon kuin sillä perheenjäsenellä, joka työskentelee ulkomailla tai saa eläkettä.

Eläkkeensaajat

Jos muutat vakinaisesti toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ja saat eläkettä Suomesta, Kela tutkii oikeutesi saada sairaanhoitoa asuinmaassasi siten, että Suomi maksaa hoitosi. Jos Kela myöntää sinulle hoito-oikeustodistuksen S1, toimita se uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitokseen rekisteröitäväksi. Asuinmaasi laskuttaa sairaanhoitosi kustannukset Kelalta. Saat Kelasta eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jonka kääntöpuoli on limenvihreä.

Saat tällaisella eurooppalaisella sairaanhoitokortilla Suomen julkisessa terveydenhuollossa kaiken tarvitsemasi sairaanhoidon asiakasmaksun hinnalla. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Saat korvausta myös lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa oleskeleva eläkkeensaaja saa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon, jos hänellä on Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Muussa kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa oleskeleva maksaa itse uudessa asuinmaassa saadun sairaanhoidon kustannukset. Ulkomailla oleskelun ajan Suomen sairausvakuutukseen kuuluva voi hakea kustannuksista jälkikäteen korvausta Kelasta.

Lue lisää