Mitä työnantaja voi saada Kelasta?

Työnantaja voi saada Kelasta etuuksia, kun se maksaa työntekijälle palkkaa vanhempainvapaan tai sairauspoissaolon ajalta omavastuuajan jälkeen.

Muita työnantajalle maksettavia Kelan etuuksia ovat vuosilomakustannuskorvaus ja perhevapaakorvaus. Työnantaja saa myös korvauksia työntekijöilleen järjestämästään työterveyshuollosta.

Kelan etuuksia työnantaja hakee kätevimmin verkossa. Apuna voi käyttää asiointioppaita. Vaihtoehtoisesti etuuksia voi hakea paperilomakkeilla. Liitteet pitää toistaiseksi lähettää postitse. Kela palvelee työnantajia myös puhelimitse ja chatissä.