Jäitkö työttömäksi koronatilanteessa?

Kela maksaa työttömyysturvaa

 • niille, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta
 • yrittäjille, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia.

Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa. Uusia ehtoja sovelletaan hakemukseesi automaattisesti Kelassa. Osa väliaikaisista muutoksista koskee TE-palveluita ja työnhakua. Noudata niihin liittyen TE-palveluiden ohjeita.

Voit lukea muutoksista tarkemmin kohdassa Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset.

Millaisessa tilanteessa olet?

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset

Väliaikaiset muutokset ovat seuraavat:

 • Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vähentää etuutta. Voit ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.2020–30.11.2021.
 • Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa vastaan kokoaikatyön, jonka edestakaisen työmatkan kesto on yli 2 tuntia päivässä tai jos muuttaa työn perässä vastaavalta etäisyydeltä. Liikkuvuusavustusta maksetaan näillä ehdoilla, jos työ on alkanut 12.6.2020–30.11.2021. Tavallisesti kokoaikatyön työmatkan kesto pitää olla yli 3 tuntia päivässä.
 • Työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Muutos on voimassa 11.5.2020–30.11.2021.
 • Jos olet lomautettu ja lomautuksesi on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, voit saada työttömyysetuutta, vaikka opiskelet. Kyse on väliaikaisesta muutoksesta, joka on voimassa 31.12.2021 asti.

Yrittäjät

 • Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Nämä muutokset ovat voimassa 30.11.2021 asti.
 • Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa. Muutos on voimassa 11.5.2020–30.11.2021.
 • Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa etuuteen. Voit yrittäjänä ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.2020–30.11.2021.

2020 lopussa päättyneet muutokset

Joidenkin väliaikaisten lakimuutosten voimassaolo on päättynyt vuoden 2020 lopussa. Jos haet työttömyysetuutta jälkikäteen, Kela voi soveltaa tilanteeseesi päättyneitä lakeja. Työttömyysetuuden takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1.1.2021 lähtien seuraavalla tavalla:

 • Työttömyysetuutta voi saada 5 omavastuupäivän jälkeen. Jos työttömyysetuuden maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020, omavastuupäiviltä voidaan maksaa työttömyysetuutta.
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa kulua, eli peruspäivärahaa voi saada korkeintaan 300 tai 400 päivää työhistorian pituuden mukaan. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 ja kokonaan työttömillä 1.7.–31.12.2020.  
 • Työttömyyspäivärahan työssäoloehto palautuu 26 viikkoon. Työttömyysetuuden hakija voi saada Kelan peruspäivärahaa, jos hän on ollut töissä 26 viikkoa edeltävien 28 kuukauden aikana ja jos myös muut ehdot täyttyvät. Lyhyttä, 13 viikon työssäoloehtoa sovelletaan, jos peruspäivärahan maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020.
 • TE-palvelut tutkii, onko lomautetun yritystoiminta pää- vai sivutoimista.
 • Työttömän työnhakijan pitää tehdä työllistymissuunnitelma TE-palveluissa. Jos suunnitelmaa ei tee, voi menettää työttömyysetuuden.

Lue lisää