Elatustukiasiat

Kelalla on erilaisia elatustukeen liittyviä tehtäviä.

Kela

Kela tekee elatustukeen liittyvissä asioissa yhteistyötä kuntien lastenvalvojien kanssa. Jotta Kela voi maksaa asiakkaalle elatustukea elatussopimuksen perusteella, sopimuksen pitää täyttää tietyt vaatimukset.

Kela ei osallistu elatussopimuksen tekemiseen.