Sopimuksen tarkoitus

Suorakorvausmenettelyä käytetään sairausvakuutuslain mukaan korvattavissa sairaanhoitokustannuksissa. Tällöin palvelujen tuottaja perii asiakkaalta lääkärinpalkkion, hammaslääkärin­palkkion, tutkimuksen tai hoidon hinnan, josta on vähennetty sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Palvelujen tuottaja hakee hänelle kuuluvan korvauksen Kelasta sopimuksen mukaisesti tekemällä tilityksen.

Sopimus koskee Suomessa sairausvakuutettuja asiakkaita ja Kelan erillisellä ohjeella määräämiä henkilöryhmiä, joihin kuuluvilla asiakkailla on oikeus sairaanhoitokorvauksiin, vaikka he eivät ole Suomessa sairausvakuutettuja.