Sopimukset

Apteekkien ja Kelan väliset suorakorvausmenettelyä koskevat sopimukset ovat luettavissa apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). Jos tarvitset tunnukset, ota yhteyttä Kelan Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen lääkeryhmään laakekorvaus@kela.fi tai apteekin tilityksiä hoitavaan vakuutuspiiriin.

Toimi näin,

Toimi näin, jos sinulla ei ole ollut aiemmin apteekkilupaa ja lupa koskee jo olemassa olevaa apteekkia

Ennen apteekin vastaanottamista

 1. ilmoita haltuunottopäivä Fimean Apteekkirekisteriin.
 2. lähetä uuden apteekkarin sitoumuslomake (1 kpl) allekirjoitettuna Kanta-palveluille, osoitteeseen Kela, Kanta-palvelut, PL 450, 00056 Kela, viimeistään kolme viikkoa ennen apteekin siirtymistä vastuullesi.
 3. lähetä sitoumus suorakorvausmenettelyyn liittymisestä (2 kpl) allekirjoitettuna apteekin tilityksiä hoitavaan Kelan vakuutuspiiriin kolme viikkoa ennen apteekin siirtymistä vastuullesi.

Toimi näin, jos sinulla on ollut aiemmin apteekkilupa ja uusi lupa koskee jo olemassa olevaa apteekkia

Ennen apteekin vastaanottamista   

 1. ilmoita haltuunottopäivä Fimean Apteekkirekisteriin.
 2. lähetä uuden apteekkarin sitoumuslomake (1 kpl) allekirjoitettuna Kanta-palveluille, osoitteeseen Kela, Kanta-palvelut, PL 450, 00056 Kela, viimeistään kolme viikkoa ennen apteekin siirtymistä vastuullesi.
 3. lähetä muutosilmoituslomake (1 kpl) allekirjoitettuna uuden apteekkisi tilityksiä hoitavaan Kelan vakuutuspiiriin kolme viikkoa ennen apteekin siirtymistä vastuullesi.  

Jos sinulla on ollut keskeytys apteekkitoiminnan harjoittamisessa, pitää sinun liittyä uudelleen suorakorvausmenettelyyn.

Toimi näin, jos perustat uuden apteekin

Ennen uuden apteekin avaamista

 1. liity Kelan Kanta-palveluiden asiakkaaksi.  
 2. pyydä apteekille ns. Kela-numerot Kelan etuuspalvelujen lakiyksiköstä.
 3. liity suorakorvausmenettelyyn lähettämällä sitoumus (2 kpl) allekirjoitettuna apteekin tilityksiä hoitavaan Kelan vakuutuspiiriin, jos sinulla ei ole ollut aiemmin apteekkia TAI
  • lähetä muutosilmoituslomake (1 kpl) allekirjoitettuna uuden apteekkisi tilityksiä hoitavaan Kelan vakuutuspiiriin, jos sinulla on aiemmin ollut apteekki, jolloin olet jo liittynyt suorakorvausmenettelyyn.
   • Muutosilmoituslomake on suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen liite 5. Lomake on tulostettavissa Apteekkien Ekstranet -sivustolta. Kirjautuminen ekstranet-sivustolle vaatii tunnukset.
 4. ilmoita haltuunottopäivän Fimean Apteekkirekisteriin.

Uuden perustettavan apteekin liittyminen Kanta-palveluun  

Uuden apteekin perustaminen vaatii hallinnollista liittymistä Kanta-palvelujen asiakkaaksi. Löydät ohjeet liittymiseen Kanta.fi-sivustolta.

Kela-numeroiden pyytäminen

Uuden apteekin apteekkijärjestelmään tarvitaan tilitysten käsittelyä varten kaksi Kelan antamaa numeroa:

 • apteekin yksilöivä numero sekä
 • apteekin tilityksiä käsittelevän Kelan toimiston yksilöivä numero.

Apteekkari (tai apteekkijärjestelmän toimittaja) pyytää numerot Kelan etuuspalvelujen lakiyksiköstä osoitteesta laakekorvaus@kela.fi.

Apteekkijärjestelmän toimittaja antaa ohjeet edellä mainittujen numeroiden lisäämisestä apteekkijärjestelmään.

Suorakorvausmenettelyyn liittyminen

Jos liityt ensimmäistä kertaa suorakorvausmenettelyyn, annat Kelalle henkilökohtaisen kirjallisen sitoumuksen. Tällä sitoumuksella liityt  

 • suorakorvaussopimukseen,
 • kyselypalvelusopimukseen,
 • perustoimeentulotukeen liittyvien maksusitoumustietojen välittämistä koskevaan sopimukseen ja
 • terveydenhuollon ammattihenkilörekisteritietojen välittämistä koskevaan sopimukseen.

Suorakorvaussopimukseen liittyminen on suositeltavaa tehdä 3 viikkoa ennen uuden apteekin avaamista

Sitoumus on suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen liite 1. Sitoumus on tulostettavissa Apteekkien Ekstranet -sivustolta. Kirjautuminen ekstranet-sivustolle vaatii tunnukset.

Lähetä täyttämäsi ja allekirjoittamasi sitoumus kahtena (2) kappaleena apteekin tilityksiä hoitavan vakuutuspiirin katuosoitteeseen (älä käytä PL-osoitteita).

 • Apteekkisi kuuluu johonkin Kelan viidestä vakuutuspiiristä. Tarkista apteekin sijaintikunnan mukainen vakuutuspiiri Kelan verkkosivulta.

Ole yhteydessä vakuutuspiirisi lääkekorvausten puhelinpalveluun esimerkiksi sopimusasioita koskevien neuvojen ja apteekkien ekstranet-sivuston tunnusten saamiseksi.

Sitoumukset postitetaan seuraavasti:

Eteläinen vakuutuspiiri:

Kela, Keravan palvelupiste
Lääkeryhmä
Kauppakaari 8
04200 KERAVA

Itäinen vakuutuspiiri:

Kela, Kuopion palvelupiste
Lääkeryhmä
Suokatu 40
70110 KUOPIO

Keskinen vakuutuspiiri:

Kela, Ylöjärven palvelupiste
Lääkeryhmä
Mikkolantie 7
33470 YLÖJÄRVI

Läntinen vakuutuspiiri ja Ahvenanmaa:

Kela, Turun toimisto
Lääkeryhmä
Eerikinkatu 26
20100 TURKU

Pohjoinen vakuutuspiiri:

Kela, Oulun palvelupiste
Lääkeryhmä
Sepänkatu 18
90100 OULU

Vakuutuspiirin vastuuhenkilöt allekirjoittavat apteekkarin postittamat sitoumukset, joista toinen postitetaan takaisin apteekkarille.

Sitoumus on voimassa niin kauan, kun henkilö keskeytyksettä toimii apteekkarina tai kun suorakorvausmenettely irtisanotaan. Uusi sitoumus on annettava tilanteissa, joissa henkilö palaa keskeytyksen jälkeen apteekkariksi tai tilanteissa, joissa suorakorvaussopimuksen ehdot muuttuvat niin paljon, että tehdään uusi sopimus.