Sopimussakko

Kelalla on oikeus saada apteekilta/sivuapteekilta sopimussakkoa, jos

  • apteekki/sivuapteekki toistuvasti rikkoo tai laiminlyö suorakorvausmenettelyyn liittyvien sopimusten ehtoja tai niiden nojalla annettuja ohjeita, eikä korjaa menettelyään Kelan määräämässä kohtuullisessa ajassa; tai
  • apteekki/sivuapteekki vakavasti rikkoo tai laiminlyö suorakorvausmenettelyyn liittyvien sopimusten ehtoja tai niiden nojalla annettuja ohjeita.

Kela huomauttaa apteekkia/sivuapteekkia kirjallisesti rikkomuksesta tai laiminlyönnistä ennen sopimussakon määräämistä. Sopimussakon määrä määritellään suorakorvaussopimuksessa.

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohdat 15.2.4)