Sosiaalihuollon tarpeesta ilmoittaminen Kelasta kuntaan

Kelan tarjoaman etuustietopalvelun (Kelmu-järjestelmän) avulla kunta voi nähdä tiedot Kelan tekemistä perustoimeentulotuen päätöksistä. Kela voi myös välittää kuntaan Kelmuun integroidun eTotu-palvelulla tietoa asiakkaan sosiaalityön tarpeesta. Sen avulla voidaan tarvittaessa välittää tieto kuntouttavasta työtoiminnasta ja kotoutumisen edistämisestä annettujen lakien mukaisia ilmoituksia sekä tieto siitä, että asiakas toivoo henkilökohtaista keskustelua kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa.

Jos Kela tekee päätöksen toimeentulotuesta, jossa asiakkaan perusosaa alennetaan, kunta saa ratkaisun yhteydessä automaattisesti tiedon sosiaalityön tarpeesta .

Tämän perusteella kunta voi ryhtyä omiin toimenpiteisiinsä. Tarvittaessa Kelasta voidaan ottaa yhteyttä kuntaan myös puhelimitse tai Skype for Business -yhteyttä käyttäen. Kela on koostanut kunnista saamiensa tietojen perusteella yhteystietolistan, jossa on kuntien sosiaalitoimen puhelinnumerot toimialoittain.

Katso video