OIKEUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN
Sosiaaliset oikeudet ja säästötoimet

Aika: 10.11.2015 klo 12.00–15.45
Paikka: Kelan päätalo auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki
 
Kysymys sosiaalisten ihmis- ja perusoikeuksien merkityksestä ja sisällöstä on noussut esiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenteen uudistamisesta ja palveluihin ja etuuksiin kohdistuvista leikkauksista käytävissä keskusteluissa.

Seminaarissa pohditaan, millaisia rajoja perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sisältyvät sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet asettavat leikkaavalle politiikalle ja toisaalta millaisia vaikutuksia leikkauksilla on haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien kannalta.

Seminaari on osa THL:n, Kelan tutkimuksen ja Suomen sosiaalioikeudellisen seuran järjestämää sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsittelevää seminaarisarjaa, jota on järjestetty toukokuusta 2014 lähtien.

Seminaarin esitykset

Ohjelma

12.00 Tilaisuuden avaus
Tutkimusjohtaja Olli Kangas, Kelan tutkimus   

12.10 Perus- ja ihmisoikeudet ja sote-palveluihin ja etuuksiin kohdistettavat leikkaukset – millaisia rajoja sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet asettavat säästötalkoille?
Apulaisprofessori Juha Lavapuro, Tampereen yliopisto

12.40 Sote-budjettikehys ja oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin – talouden ohjauksen ja sosiaalisten perusoikeuksien suhde
Hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

13.10 Suomen sosiaaliset ihmisoikeudet suhteessa Euroopan Neuvoston ja YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeviin sopimuksiin (TSS-sopimukset)
Johtava tutkija Yrjö Mattila, Kelan tutkimus

13.40 Jaloittelutauko

13.50 Hallitusohjelman vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin
Tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL

14.10 Työttömät byrokratian verkossa
Jussi Tervola ja Markku Laatu, Kelan tutkimus    

14.30 Politiikkatoimet ja lapsiperheet  
Tutkimuspäällikkö Minna Salmi, THL

14.50 Hallitusohjelman vaikutukset eläkkeensaajien asemaan
Johtava tutkija Pertti Honkanen, Kelan tutkimus

15.10 Sosiaaliset ihmisoikeudet Suomessa – Mitä pitäisi tehdä?
Pääsihteeri Päivi Mattila, Ihmisoikeusliitto

15.30 Päätössanat
Erikoistutkija Eeva Nykänen, THL

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii erikoistutkija Eeva Nykänen THL:n Reformit-yksiköstä

Klo 15.45–17.30 Yrjö Mattilan eläkkeellelähtötilaisuus Kela-hallissa.