Sosiaaliturvan kuumat perunat 2018 -mediatilaisuus 30.1.2018


Mikä sosiaaliturvassa muuttuu vuonna 2018? Mitä tapahtuu, mistä puhutaan, mistä pitäisi puhua?

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen sekä Kelan tutkijat, juristit ja muut asiantuntijat taustoittivat ja keskustelivat toimittajien kanssa sosiaaliturvan muutoksista ja ajankohtaisista kysymyksistä.

Vuonna 2018 ajankohtaista on muun muassa aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso, Kanta-palveluiden tietoturva, perustoimeentulotuen ensimmäinen vuosi Kelassa, sosiaaliturvan kokonaisuudistus, sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus, perhevapaiden uudistus ja uusi liikennekaari.

Tutustu esityksiin alla olevien linkkien kautta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Kelan Youtube-kanavalla.

Ohjelma


12.00 Avaussanat

 • YTT Elli Aaltonen (@ElliAaltonen) on toiminut Kelan pääjohtajana vuoden 2017 alusta. Hänellä on monipuolinen kokemus sekä kotimaisista että kansainvälisistä tehtävistä. Hän on työskennellyt myös muun muassa EU-asiantuntijana, sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilönä ja Savonlinnan sosiaalisihteerinä. Ennen siirtymistään Kelan pääjohtajaksi Aaltonen toimi Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana. Tutustu esitykseen.

12.10 Kela on maksanut vuoden perustoimeentulotukea ja siitä on tarjolla aivan uutta dataa

 • Tuija Korpela toimii tutkijana perustoimeentulotuen Kela-siirtoa tutkivassa hankkeessa Kelan tutkimusryhmässä. Hän on perehtynyt erityisesti perustoimeentulotuen rekistereihin ja niistä saataviin tietoihin. Aiemmin hän on tutkinut mm. Kelan toimeenpaneman perinnän asiakkaita. Tutustu esitykseen.

12.20 Aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso

 • Eeva Vartio on Kelan lakimies. Hän on perehtynyt Kelan maksamien peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja vuorottelukorvauksen toimeenpanon suunnitteluun ja lakimuutosten toimeenpanon valmisteluun. Hänen vastuullaan lakiyksikössä on aktiivimalli.
 • Tutkija Viveka Tschamurov työskentelee Kelan tutkimusryhmässä ja on perehtynyt etupäässä työttömyysetuuksiin liittyviin kysymyksiin. Hänellä on työn alla mm. vaikuttavuusarvioita työttömyysetuuksiin kohdistuvista lakimuutoksista sekä nuorisotyöttömyydestä. Tutustu esitykseen.

12.30 Kaikki haluavat uudistaa sosiaaliturvan, miksi nuorten huomioiminen on erityisen tärkeää?

 • Varatuomari Tomi Ståhl työskentelee Kelassa muutosjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Kelassa muun muassa toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkönä.
 • Karoliina Koskenvuo (@KaroliinaKosken) työskentelee tutkimustiimin päällikkönä Kelassa. Hän on perehtynyt nuorten toimeentuloturvaan ja osatyökykyisten nuorten työelämäkysymyksiin. Eläketurva, kuntoutus ja kansanterveys ovat hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan. Tutustu esitykseen.

12.40 Perhevapaat uudistuvat – mitä konkreettista voidaan tehdä ilman lisärahaa?

 • Anneli Miettinen työskentelee tutkijana Kelan perhetutkimuksen ryhmässä. Hän on perehtynyt perhevapaisiin ja niiden käyttöön sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Lisäksi hän on tehnyt tutkimusta mm. syntyvyydestä ja työn, perhe-elämän ja lastenhoidon yhteensovittamisesta lapsiperheissä. Tutustu esitykseen.

12.50 Mitä Soten valinnanvapaus tarkoittaa Kelalle?

 • Marjukka Turunen (@MarjukkaTurunen) toimii Kelan sote-muutosjohtajana. Työssään hän edistää asiakkaan näkökulmaa sekä Kelan rooleja sote-uudistuksessa. Turunen on toiminut 17-vuotisen Kela-uransa aikana eri rooleissa etuuksien sisältöasiantuntijasta esimiestehtäviin sekä Kelan tietojärjestelmähankkeiden vetovastuisiin. Tutustu esitykseen.

13.00 Kanta-palveluiden tietosuoja

 • Maritta Korhonen (@marittakorhonen) työskentelee määräaikaisena erikoisasiantuntijana Kanta-palveluissa. Hänellä on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä sekä lainsäädännön valmistelusta ja toimeenpanosta. Hänen erityisaluettaan ovat valtakunnallisten ICT-palveluiden kehittäminen ja tietosuoja. Hän on Kelassa työskentelynsä ajan virkavapaalla sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tutustu esitykseen.

13.10 Uusi liikennekaari purkaa säätelyä taksiliikenteestä. Mitä se tarkoittaa Kelan korvaamille taksimatkoille?

 • Anne Giss (@AnneGiss1) työskentelee vastaavana suunnittelijana Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksessa. Annen vastuualueeseen kuuluu sairauden vuoksi ja kuntoutukseen tehtyjen matkojen kehittäminen. Ajankohtaisin asia matkakorvauksissa on Liikennepalvelulain voimaantulo 1.7.2018 ja sen vaikutukset Kelan korvauskäytäntöön. Tutustu esitykseen.
   
 • Kelan tutkimusprofessori Hennamari Mikkolalla (@mikkolahm) on kokemusta sote-rahoituksen tutkimuksesta yli 20 vuoden ajalta. Kelassa hän on tutkinut viime vuosina erityisesti yksityissektoria, markkinoita ja kilpailua. Nykyisin tieto-ja viestintäyksikön päällikkönä hän seuraa mm. sosiaaliturvan uudistamiseen liittyviä keskeisiä teemoja ja Kelan miljardietuuksien (mm. asumistukien) kehitystä.
   

Katso videotallenne tilaisuudesta (1 h 43 min):