Kuntoutuksen palvelukuvaukset

Kela valvoo kuntoutuksen laatua palvelukuvauksin. Palvelukuvauksissa kuvataan kuntoutuksen toimittamisen prosessia ja etenemistä sekä asetetaan kuntoutukselle laatuvaatimukset. Näin taataan asiakkaalle laadukas kuntoutus. Palvelukuvaukset koskevat ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta.