Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset

Korvaamiseen liittyviä ohjeita löytyy vakuutusyhtiöille suunnatusta ohjekirjasta Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen (pdf).

Lisätietoja Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaamisesta on myös www.kela.fi > Henkilöasiakkaat > Sairastaminen. Korvausperusteena käytettävät taksat  ovat taksaluettelossa (pdf).