Sosiaaliturvamaksut ulkomaankomennuksella

Työnantaja ja työntekijä ovat velvollisia maksamaan samat sosiaaliturvamaksut kuin Suomessa asuvat ja työskentelevät, jos työntekijä on Suomen sosiaaliturvan piirissä ulkomaankomennuksensa ajan.

Työnantaja maksaa Suomeen

  • työeläkevakuutusmaksun
  • tapaturmavakuutusmaksun
  • työttömyysvakuutusmaksun
  • työnantajan sosiaaliturvamaksun (sotu-maksu) ja
  • työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun, jos työntekijä kuuluu pakolliseen tapaturmavakuutukseen.

Työnantaja pidättää työntekijän palkasta

  • työeläkemaksun työntekijän maksuosuuden
  • työttömyysvakuutusmaksun työntekijän maksuosuuden ja
  • ennakonpidätyksen sairausvakuutusmaksun suorittamiseksi (ns. minipidätys) tai perii rajoitetusti verovelvolliselta sairausvakuutusmaksun lähdeveron tapaan.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu lasketaan yleensä työntekijän ulkomaantyöskentelystä vakuutuspalkan perusteella. Molemmat maksut pitää suorittaa, vaikka palkka olisi verovapaata Suomessa.

Lue lisää