Työntekijän vakuutuspalkka ulkomaan komennuksen aikana

Vakuutuspalkka on joidenkin sosiaaliturvaetuuksien perusteena ulkomaantyön ajan. Se määritellään, lähtipä työntekijä työkomennukselle mihin maahan tahansa.

Työnantaja ja työntekijä määrittelevät vakuutuspalkan ennen työntekijän lähtöä ulkomaille. Se on tehtävä, jos komennus kestää yli kuusi kuukautta, ja se kannattaa merkitä työkomennuksesta tehtyyn sopimukseen.

Vakuutuspalkka on palkka, jota työntekijä saisi Suomessa ulkomaantyötä vastaavaa työtä tehdessään. Vakuutuspalkkaa käytetään esimerkiksi työeläkemaksujen, vanhempain- ja sairauspäivärahojen ja työttömyysvakuutusmaksujen perustana. Myös työntekijän eläke karttuu vakuutuspalkan mukaan.

Työnantaja ilmoittaa vakuutuspalkan määrän tulorekisteriin. Vakuutuspalkkaa ei saa kuitenkaan sopia vapaasti, vaan sen perusteiden on oltava työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiset.

Suomen sosiaaliturvaa ulkomaan työskentelyn ajalta?

Työnantajan ja työntekijän on yleensä haettava myös Suomen sosiaaliturvaan kuulumista joko Eläketurvakeskuksesta (ETK) tai Kelasta ulkomaan työkomennuksen ajalle. Työnantaja ilmoittaa työntekijän työskentelystä ulkomailla Kelan Työnantajan asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi täyttää paperilomakkeen Y38T silloin kun työntekijä on lähdössä työkomennukselle muualle kuin EU- tai Eta-alueelle tai Sveitsiin.

Vakuutuspalkan lisäksi työnantajan ja työntekijän on huolehdittava Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Silloin, kun kohdemaana on EU-, Eta-maa, Sveitsi tai sosiaaliturvasopimusmaa työnantaja hoitaa asian Eläketurvakeskuksessa.  Jos taas työntekijä on lähdössä työkomennukselle muualle kuin yllä lueteltuihin maihin, työnantaja ilmoittaa työntekijää koskeva tiedot joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 38T tai sitä vastaavan ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Työnantaja voi ohjata työntekijän omalta osaltaan täyttämään vastaava hakemus Kelan henkilöasiakkaiden verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella Y 38, kun hän on lähdössä yli 1 vuodeksi työkomennukselle muualle kuin EU- tai /Eta-maahan tai Sveitsiin. Alle vuoden komennuksista riittää ilmoitus Kelaan.

Lue lisää