Virkamiehet, lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijät

Suomen valtion palveluksessa olevat virkamiehet, kehitysyhteistyöntekijät sekä muissa kuin EU/ETA-maissa tai sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevät lähetystyöntekijät kuuluvat ulkomailla työskennellessään ilman aikarajoitusta Suomen sosiaaliturvaan.

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa ja antaa tarvittavat tiedot komennuksesta Kelaan, joka tekee päätöksen työntekijän sosiaaliturvasta ilman työntekijän erillistä hakemusta.

EU/ETA-maihin ja Sveitsiin sekä sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettävät lähetystyöntekijät tarvitsevat mukaan komennukselle E101-todistuksen samaan tapaan kuin lähetetyt työntekijät.