Korvattavat valmisteet

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista hakee myyntiluvan haltija. Jos myyntiluvan haltija ilmoittaa lääkkeiden hintalautakunnalle siirtävänsä valmisteen vapaasti hinnoiteltavaksi, valmiste ei ole sairausvakuutuslain mukaan korvattava.

Lääkevalmiste on korvattava, jos lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa ja lääkevalmisteesta peritty hinta on enintään sen suuruinen kuin vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta tai enimmäistukkuhinta, johon on lisätty enintään lääketaksa-asetuksen mukainen apteekin toimitusmaksun sisältävä myyntikate ja arvonlisävero (SVL 5 luku 1 §).

Korvattavia valmisteita voivat olla

Lääkkeiden hintalautakunnan tehtävänä on lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen

  • korvattavuuden vahvistaminen
  • kohtuullisen, korvausperusteeksi hyväksyttävän tukkuhinnan vahvistaminen
  • kohtuullisen tukkuhinnan korottamisesta päättäminen
  • korvattavuuden ja tukkuhinnan lakkauttamisesta päättäminen.

Tämän lisäksi lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkkeiden viitehintaryhmän muodostamisesta, viitehintaryhmälle määritettävästä viitehinnasta, valmisteiden viitehintaryhmään  sisällyttämisestä sekä viitehintaryhmään kuuluvan valmisteen korvattavuudesta ja enimmäistukkuhinnasta (SVL 6 luku 1 §).

Ei-korvattavat valmisteet

Sairausvakuutuslain yleisperiaatteen vuoksi sairauden ehkäisyyn tai terveydentilan ylläpitämiseen käytettävistä valmisteista ei makseta korvausta (SVL 2 luku 3 §).

Esimerkkejä ei-korvattavista valmisteista ja yleisistä kauppatavaroista:

  • hoitotarvikkeet esim. sidetarpeet
  • apuvälineet ja annostelulaitteet, jotka eivät sisälly lääkepakkauksen hintaan
  • rokotteet
  • perinteiset kasvirohdosvalmisteet tai homeopaattiset valmisteet (SVL 5 luku 3 §).

 

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.2)