Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat henkilöt ja ostot

Suorakorvausmenettely koskee sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä ja heille sairauden hoitoon määrättyjä korvattavia valmisteita. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee tiettyjä erikseen sovittuja henkilöryhmiä, joihin kuuluvat henkilöt eivät ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja, mutta joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa tai joilla on oikeus sairaanhoitoon asuinvaltiossaan Suomessa.

Suorakorvausmenettely koskee myös tiliostoja. Yksityiselle henkilölle määrätyt korvattavat valmisteet voidaan luovuttaa omavastuuhintaan myös silloin, kun ne myydään hänen tai hänen työnantajansa, yksityisen sairaanhoitolaitoksen tai yksityisen vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiön tiliin.

Suorakorvausmenettely koskee myös työpaikkakassojen jäsenten lääkeostoja, mikäli apteekki ja työpaikkakassa ovat tehneet keskinäisen sopimuksen suorakorvausmenettelyn soveltamisesta.

Ostot, joihin ei sovelleta suorakorvausmenettelyä

Suorakorvausmenettelyä ei sovelleta, jos asiakas on julkisessa laitoshoidossa tai sitä vastaavassa hoidossa tai saa korvausta näissä ohjeissa myöhemmin mainittujen lakien perusteella.

1.4.2013 (Apteekkien SV-ohjeet kohdat 3 ja 3.1)